הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין - איך עושים תשובה בצורה נכונה?

הרב שלמה לוינשטיין

כיצד עושים תשובה בצורה נכונה, ומתי אדם חוזר בתשובה מאהבה? הרב שלמה לוינשטיין בהרצאה מחזקת