הרב ברוך רוזנבלום

הכנה ליום כיפור - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

באילו ימים לא יחול יום כיפור לעולם ומדוע? למה בכלל צמים בכיפור? ואיזו ברכה רבה ישנה ביום קדוש זה?