הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - האם אדם המתפלל ביחיד יכול לומר את סדר העבודה?

הרב ירון אשכנזי

האם אדם המתפלל ביחיד יכול לומר את סדר העבודה בתפילת יום יכפור? הרב ירון אשכנזי מסביר

(אורך 1:09)