הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - איזה קטעים צריך לדלג מהסליחות כשמתפלל ביחיד?

הרב ירון אשכנזי

ביום כיפור יש הרבה קטעי סליחות - מי שמתפלל ביחידות, מה אסור/ מותר לו לומר? הרב ירון אשכנזי מסביר את פרטי ההלכות

(אורך 2:01)