הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - אדם המתפלל ביחיד, האם צריך לומר עשרה וידויים שבתפילת יום כיפור?

הרב ירון אשכנזי

האם מי שמתפלל ביחיד השנה, צריך להקפיד לומר עשרה וידויים שאומרים בתפילת יום כיפור? הרב ירון אשכנזי מסביר

(אורך 1:55)