הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין - פנינים מפרשת האזינו (תש"פ)

הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין בווארטים ופירושים נפלאים על פרשת השבוע, פרשת האזינו תש"פ