הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - התרת נדרים בזמן הקורונה

הרב ירון אשכנזי

אנשים הנמצאים בבידוד או חולים, כיצד יעשו התרת נדרים בערב ראש השנה?

(אורך 1:45)