הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - הלכות תשליך בזמן הקורונה

הרב ירון אשכנזי

אנשים שנמצאים בבידוד או חולים כיצד יקיימו את מנהג ה"תשליך"?

(אורך 1:25)