הרב שלום ארוש

הרב שלום ארוש - אומרים תודה ומתבטלים הייסורים

הרב שלום ארוש

איך ייתכן שאמירת תודה מבטלת פורענות, ואיך מודים לקב"ה בצורה אמיתית? הרב שלום ארוש במסר קצר על החוק שבעזרתו נוכל לצאת מהצרות

(אורך 2:04)