הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: עם ישראל מול אומות העולם

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 23

תמלול ההרצאה

1
00:00:20,160 --> 00:00:24,000
המשנה בפרקי אבות, פרק ג', משנה י"ד,

2
00:00:24,400 --> 00:00:27,880
עומדת על שאלה שמטרידה אנשים רבים,

3
00:00:27,960 --> 00:00:29,840
גם יהודים, גם לא יהודים,

4
00:00:30,560 --> 00:00:35,000
ששואלים את עצמם
מה פשר ההתנשאות הזאת של עם ישראל

5
00:00:35,600 --> 00:00:42,000
שעולים לתורה ומברכים: "אשר בחר
בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו".

6
00:00:42,800 --> 00:00:44,320
"העם הנבחר",

7
00:00:44,600 --> 00:00:47,880
זה נראה התנשאות בלתי מובנת,

8
00:00:48,360 --> 00:00:52,360
אבל המשנה כאן, רבי עקיבא,
שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי,

9
00:00:52,960 --> 00:00:58,880
שופך אור על העניין הזה,
כיצד עם ישראל מתייחס לאומות העולם

10
00:00:59,280 --> 00:01:02,560
ומה פשר העניין הזה של "העם הנבחר".

11
00:01:02,640 --> 00:01:04,731
אומרת המשנה כך, "הוא היה אומר",

12
00:01:04,755 --> 00:01:07,401
זה רבי עקיבא שראינו במשנה הקודמת.

13
00:01:28,400 --> 00:01:29,600
נסביר את הדברים.

14
00:01:30,000 --> 00:01:35,400
ראשית, אומר רבי עקיבא:
תדע לך שכל אדם באשר הוא אדם,

15
00:01:35,560 --> 00:01:38,520
בין אם הוא יהודי ובין אם הוא לא יהודי,

16
00:01:38,920 --> 00:01:42,800
הוא חביב אצל הקב"ה,
כי הוא נברא בצלם אלוקים.

17
00:01:43,400 --> 00:01:47,360
כלומר, יש טעות גדולה
לאותם שחושבים שעל פי היהדות,

18
00:01:47,440 --> 00:01:51,040
כאילו שהיהדות רוצה לראות
באובדנן של אומות העולם.

19
00:01:51,480 --> 00:01:52,760
חלילה לחשוב כך.

20
00:01:52,840 --> 00:01:58,600
בתורה יש פסוקים מפורשים שבחג הסוכות
הייתה עבודה מיוחדת בבית המקדש,

21
00:01:59,240 --> 00:02:04,920
והמטרה של העבודה המיוחדת הזאת
הייתה להוריד שפע לכל 70 אומות העולם.

22
00:02:05,560 --> 00:02:08,720
האידיאל היהודי, השאיפה היהודית,

23
00:02:09,160 --> 00:02:12,880
שלכל אדם באשר הוא אדם יהיה טוב כל החיים,

24
00:02:12,960 --> 00:02:15,560
שיהיה לו פרנסה
ויהיה לו בריאות ויהיה לו שפע,

25
00:02:15,800 --> 00:02:17,720
וזה לא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי.

26
00:02:18,040 --> 00:02:20,720
לעם ישראל חשוב שלא יהיו מלחמות בעולם

27
00:02:20,880 --> 00:02:25,520
ולא יהיה רעב ברואנדה
ולא ימותו אנשים באפריקה ולא בסוריה.

28
00:02:25,720 --> 00:02:28,040
אם כך, ישאלו: אז למה אנחנו נלחמים...

29
00:02:28,560 --> 00:02:30,840
בדור הזה יש מלחמות עם הערבים?

30
00:02:31,280 --> 00:02:33,360
התשובה היא: לא בגלל שהם לא יהודים.

31
00:02:33,920 --> 00:02:37,640
יש לנו דין: "הבא להורגך השכם להורגו".

32
00:02:37,760 --> 00:02:41,120
אבל אם הם יהיו איתנו בסדר,
אנחנו גם נהיה איתם בסדר

33
00:02:41,200 --> 00:02:43,760
ונדאג להם לכל צורכיהם.

34
00:02:44,320 --> 00:02:47,360
אפילו בתקופה האחרונה, המלחמה שבסוריה,

35
00:02:47,440 --> 00:02:50,520
ומישראל שלחו לשם תרופות ועזרה

36
00:02:50,600 --> 00:02:54,200
ומקבלים את הפצועים שלהם ועוזרים להם.

37
00:02:54,440 --> 00:02:58,080
כלומר, כל זמן שלא ברור
שמדובר באויב ישראל,

38
00:02:58,240 --> 00:03:00,840
אין לעם ישראל עניין להשמיד, להרוג.

39
00:03:00,920 --> 00:03:05,120
לא כמו הנאצים, להבדיל מיליוני הבדלות.

40
00:03:05,200 --> 00:03:09,400
הנאצים טענו שהם גזע נבחר,
ולכן מה זה אומר?

41
00:03:09,480 --> 00:03:12,200
שצריך להשמיד את כל מה שנחות.

42
00:03:12,600 --> 00:03:16,080
חלילה לחשוב כך. תכף נראה
מה פירוש "העם הנבחר" בעם ישראל,

43
00:03:16,440 --> 00:03:18,440
שיש לזה משמעות שונה לחלוטין,

44
00:03:18,680 --> 00:03:24,400
משמעות שרק מחייבת אותנו
להתנהג באיכויות ברמה הרבה יותר גבוהה.

45
00:03:24,480 --> 00:03:27,080
אבל קודם כול חשוב לזכור את המשפט הזה:

46
00:03:35,760 --> 00:03:38,040
מה פירוש: "חיבה יתרה נודעת לו"?

47
00:03:40,280 --> 00:03:47,080
נתאר לעצמנו מלך
שנוטה חסד לאחד מאנשי העם,

48
00:03:48,080 --> 00:03:53,200
והוא מרומם אותו, נותן לו שפע וברכה,

49
00:03:54,400 --> 00:03:57,640
ובדברים מסוימים הוא משווה אותו אליו,

50
00:03:58,880 --> 00:04:03,480
אבל יש הבדל אם הוא מגלה לו את זה
או שרק מאחורי הקלעים.

51
00:04:04,240 --> 00:04:08,720
כשהוא אומר לו: "תדע לך,
בדברים מסוימים אני השוויתי אותך אליי,

52
00:04:09,000 --> 00:04:14,240
"זה אומר שאני אוהב אותך במיוחד,
כי אני גם מגלה לך באיזו מדרגה אתה נמצא".

53
00:04:14,680 --> 00:04:17,440
זה הפירוש ל"חיבה יתרה נודעת לו",

54
00:04:17,520 --> 00:04:20,920
הקב"ה הודיע לו שהוא נברא בצלם אלוקים.

55
00:04:21,280 --> 00:04:22,920
אחרת האדם היה יכול לחשוב,

56
00:04:23,000 --> 00:04:26,640
כמו שיש כאלה בעולם
שלא יודעים מה זה תורה, מה זה מצוות,

57
00:04:26,840 --> 00:04:30,720
אז הם רואים את האדם
כאחד ממשפחת בעלי החיים.

58
00:04:30,920 --> 00:04:35,400
כלומר, לא כמו אצלנו שיש:
דומם, צומח, חי, מדבר.

59
00:04:35,560 --> 00:04:38,360
הם מבינים שיש דומם, צומח, חי,

60
00:04:38,920 --> 00:04:41,080
והמדבר הוא חלק מהחי.

61
00:04:41,320 --> 00:04:43,760
יש קוף, יש אריה, יש ג'ירפה, יש אדם,

62
00:04:44,000 --> 00:04:46,240
שהוא איזו התפתחות של איזה יצור קדום

63
00:04:46,440 --> 00:04:50,840
שהוא האבא גם של הקופים,
גם של בני האדם, הכול אותו דבר.

64
00:04:50,920 --> 00:04:54,480
בעם ישראל ידוע שהאדם,
שהוא בבחינת מדבר,

65
00:04:54,600 --> 00:04:56,240
הוא נברא בצלם אלוקים,

66
00:04:56,360 --> 00:04:59,800
ברמה הרבה יותר גבוהה,
ברמה שונה לחלוטין.

67
00:05:00,160 --> 00:05:04,880
שואל הרמב"ם בספר "מורה נבוכים":
מה זה "בצלם אלוקים עשה את האדם"?

68
00:05:05,440 --> 00:05:08,960
הרי האלוקים אינו גוף ואין לו דמות הגוף,

69
00:05:09,360 --> 00:05:11,960
אז איך אפשר לומר שהאדם דומה לאלוקים?

70
00:05:12,480 --> 00:05:16,400
כתוב שאמר למלאכים:
נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו.

71
00:05:16,680 --> 00:05:18,800
מה זה "כדמותנו"? לאלוקים יש דמות?

72
00:05:18,880 --> 00:05:21,400
מלאך, יש לו דמות,
אבל אלוקים, יש לו דמות?

73
00:05:21,720 --> 00:05:24,720
אינו גוף ולא דמות הגוף:
"מלוא כל הארץ כבודו".

74
00:05:25,560 --> 00:05:27,680
מסביר הרמב"ם ב"מורה נבוכים":

75
00:05:28,560 --> 00:05:35,600
האדם דומה לאלוקים בגדולה שלו
בכך שהוא בוחר מה לעשות.

76
00:05:35,920 --> 00:05:38,680
הוא לא כפוי לאינסטינקטים מוטבעים.

77
00:05:39,000 --> 00:05:42,880
כל בעלי החיים בעולם,
הקב"ה הטביע בהם טבעים,

78
00:05:43,120 --> 00:05:46,280
והם מתנהלים על פי הטבע שהקב"ה הטביע בהם.

79
00:05:46,760 --> 00:05:52,240
אם שפן נברא מטבעו
להיות פחדן ומסתתר בסלעים,

80
00:05:52,560 --> 00:05:56,920
אין מצב שבוקר אחד הוא יאמר:
אני לא רוצה להיות יותר עם אופי של שפן,

81
00:05:57,000 --> 00:05:58,400
אני רוצה אופי של נמר.

82
00:05:58,520 --> 00:06:03,120
אני עכשיו הולך, נהיה עז כנמר,
הולך כנגד כל העולם, מצפצף על כולם.

83
00:06:03,560 --> 00:06:05,880
הוא נולד שפן, יחיה שפן, ימות שפן.

84
00:06:06,200 --> 00:06:11,120
הוא לא יכול להשתנות,
וכך כל בעל חיים קיבל תכונות מסוימות.

85
00:06:11,320 --> 00:06:14,680
הוא לא יכול להשתנות,
אבל האדם נברא בצלם אלוקים,

86
00:06:14,760 --> 00:06:18,200
כלומר, גם אם הוא קיבל
תכונות אופי מסוימות,

87
00:06:18,280 --> 00:06:21,200
הוא יכול להתעלות,
יכול לנתב את עצמו לטובה,

88
00:06:21,280 --> 00:06:23,920
יכול לבחור מה הוא רוצה לעשות,

89
00:06:24,000 --> 00:06:26,920
יכול לבנות את העולם,
יכול לפוצץ את העולם.

90
00:06:27,600 --> 00:06:30,760
פרה יכולה לפוצץ את העולם,
יכולה לבנות את העולם?

91
00:06:30,840 --> 00:06:34,000
יש לה את העשב שלה,
היא חיה על פי הטבעים שלה וזהו.

92
00:06:34,360 --> 00:06:39,000
האדם נברא בצלם אלוקים,
כלומר, עם יכולות. בזה הוא דומה לאלוקים.

93
00:06:40,240 --> 00:06:44,920
דוגמה לכך, כשדוד המלך היה נרדף,
לפני שהוא היה מלך,

94
00:06:45,520 --> 00:06:48,880
היו רוצים להורגו,
היה בורח במדבר ממקום למקום,

95
00:06:49,680 --> 00:06:52,920
אז הוא בתהילים אומר את המילים:

96
00:06:58,280 --> 00:06:59,480
יש עופות ב...

97
00:06:59,840 --> 00:07:02,240
"קאת מדבר" זה עוף שהוא

98
00:07:02,480 --> 00:07:05,600
מיילל הרבה, נודד ממקום למקום במדבר.

99
00:07:05,880 --> 00:07:11,200
יש עוף שנקרא "כוס",
נמצא בחורבות, משמיע קולות כאלה של נהי.

100
00:07:11,560 --> 00:07:14,400
אומר דוד: אני דומה לעופות האלה.

101
00:07:15,280 --> 00:07:16,960
"דמיתי לקאת מדבר".

102
00:07:17,560 --> 00:07:18,920
מה פירוש "דמיתי"?

103
00:07:19,200 --> 00:07:20,880
צמחו לו מקור וכנפיים?

104
00:07:21,520 --> 00:07:26,280
הוא נהיה דומה פיזית לקאת מדבר?
ודאי שלא זו הכוונה, לא בחיצוניות,

105
00:07:26,600 --> 00:07:29,880
אלא: אני דומה לעוף הזה
במצב שלי, שאני נודד כמוהו,

106
00:07:30,080 --> 00:07:32,720
אני במצב שרודפים אחריי.

107
00:07:34,240 --> 00:07:38,320
כך גם האדם דומה לאלוקים, לא בחיצוניות,

108
00:07:38,400 --> 00:07:40,680
כי הוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף,

109
00:07:41,040 --> 00:07:44,880
אלא כשהקב"ה אמר
"בצלם אלוקים עשה את האדם",

110
00:07:45,120 --> 00:07:49,320
פירושו של דבר
שהוא דומה לאלוקים ביכולת הבחירה שלו.

111
00:07:49,920 --> 00:07:53,200
ולמה נתן לאדם בחירה
בשונה מכל בעלי החיים?

112
00:07:53,520 --> 00:07:58,960
כי כל תכלית הבריאה
היא להיטיב לאדם בהתאם לבחירה שלו.

113
00:07:59,400 --> 00:08:02,800
אז אם לא הייתה לנו בחירה,
היינו מתוכנתים כמו רובוטים,

114
00:08:03,360 --> 00:08:07,120
עושים רק טוב, שום אפשרות טכנית לעשות רע,

115
00:08:08,200 --> 00:08:09,640
על מה מגיע שכר?

116
00:08:10,320 --> 00:08:14,160
שמזה גם צריך לקחת הרבה עידוד לעצמנו,

117
00:08:14,600 --> 00:08:18,760
ולא לכעוס על עצמנו
כשיש לנו דחפים ליצרים מסוימים.

118
00:08:19,280 --> 00:08:24,440
לפעמים האדם, מרוב שהוא מצפה מעצמו
להתנהג טוב, להיות רוחני, להיות אדם ערכי,

119
00:08:24,880 --> 00:08:30,120
כשפתאום הוא מרגיש יצרים בוערים בתוכו
בצורה שלילית, הוא יכול לשנוא את עצמו.

120
00:08:30,720 --> 00:08:33,240
יכול להרגיש: מה, אני כזה שפל, כזה גרוע?

121
00:08:33,720 --> 00:08:36,280
לא צריך להיבהל מיצרים שמתעוררים.

122
00:08:36,480 --> 00:08:41,000
לומר: זה הניסיון שלי,
זה המכשיר כושר שהקב"ה נתן לי,

123
00:08:41,160 --> 00:08:43,840
שהוא אמור לבנות את השרירים הרוחניים שלי.

124
00:08:44,120 --> 00:08:47,280
אם הייתי נולד בלי יצרים,
בלי דחפים, הייתי רובוט,

125
00:08:47,360 --> 00:08:49,000
ורובוט, לא מגיע לו שכר.

126
00:08:49,080 --> 00:08:52,680
אם האדם מטבעו היה עושה
רק טוב, לא מגיע לו שכר,

127
00:08:52,840 --> 00:08:55,480
ומה התכלית של הבורא בבריאה,
בשביל מה הוא ברא את העולם?

128
00:08:55,560 --> 00:08:56,880
הוא לא צריך בני אדם.

129
00:08:57,280 --> 00:09:02,720
הוא ברא נשמות כדי להיטיב להן
ושם את הנשמה בתוך גוף בעולם חומרי,

130
00:09:02,920 --> 00:09:06,880
כדי שיהיה לאדם פרק זמן
של ניסיונות, יצרים, התמודדויות.

131
00:09:07,080 --> 00:09:09,600
מתגבר, עושה את רצון השם,

132
00:09:10,040 --> 00:09:14,800
מגיע לזמן שבו הוא מתענג
על השם ונהנה מזיו שכינתו,

133
00:09:14,880 --> 00:09:17,360
שזוהי בעצם תכלית הבריאה.

134
00:09:17,440 --> 00:09:19,360
וכמו שכותב הרמח"ל ב"מסילת ישרים",

135
00:09:19,440 --> 00:09:24,720
שזה התענוג האמיתי והעידון הגדול
מכל העידונים שיכולים להימצא,

136
00:09:24,800 --> 00:09:27,280
ה"להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו".

137
00:09:27,880 --> 00:09:32,720
החומר הוא סוג של דמיון,
לכן גם ההנאות החומריות הן סוג של דמיון.

138
00:09:32,800 --> 00:09:36,560
היצר הוא מאוד מפתה.
העולם נקרא "עולם" מלשון "העלם".

139
00:09:36,840 --> 00:09:41,320
הוא נותן לאדם להרגיש
שהמציאות החומרית היא המציאות האמיתית,

140
00:09:41,560 --> 00:09:46,480
ואז הוא נכשל בעבירות
והוא לא שם לב שבשביל סוכרייה של הבל

141
00:09:46,800 --> 00:09:50,000
הוא מאבד מיליארדים
של דולרים, על דרך המשל.

142
00:09:50,520 --> 00:09:53,800
כל החומר עשוי מאלקטרונים
שמסתובבים במהירות.

143
00:09:53,880 --> 00:09:58,800
המדענים טוענים שאם האלקטרונים
יפסיקו להסתובב, כל היקום יקרוס.

144
00:09:59,240 --> 00:10:03,920
החומר האמיתי של כל היקום, יש הטוענים
שאפשר להכניס אותו בקופסת גפרורים.

145
00:10:04,160 --> 00:10:08,240
החומר הוא לא מציאות אמיתית,
כמו שהוא נראה, כמו שהוא מורגש.

146
00:10:08,520 --> 00:10:12,600
מאוורר מסתובב במהירות,
הכנפיים יוצרות אשליה של צלחת.

147
00:10:12,800 --> 00:10:17,560
גם כל החומר. אנחנו חיים בעולם הזה
והקב"ה רוצה שנחיה על פי העולם הזה,

148
00:10:17,800 --> 00:10:21,200
אבל צריך לדעת שזה סוג של אשליה,
כל העניין של החומר,

149
00:10:21,400 --> 00:10:23,360
רק החומר בונה את הרוח.

150
00:10:23,720 --> 00:10:28,520
גם בפיזיקה ידוע שממעט חומר
אפשר להפיק הרבה אנרגיה.

151
00:10:28,920 --> 00:10:32,440
פצצת אטום, קצת חומר, אתה יכול ליצור הדף,

152
00:10:32,640 --> 00:10:35,240
להרוס את כל הירושימה.

153
00:10:35,400 --> 00:10:40,440
כך גם עם מעט חומר של העולם
האדם יכול לבנות את כל העולם הרוחני שלו.

154
00:10:40,680 --> 00:10:43,600
הוא מתגבר על יצרים,
בונה את העולם הרוחני שלו,

155
00:10:43,920 --> 00:10:47,640
מגיע לעולם האמת,
מקבל את שכרו בהתאם למעשיו.

156
00:10:47,880 --> 00:10:50,320
לכן "בצלם אלוקים עשה את האדם".

157
00:10:50,400 --> 00:10:53,920
נתן לו את הבחירה
שיחליט מה הוא רוצה לעשות,

158
00:10:54,160 --> 00:10:59,680
כדי שיוכל לקבל את שכרו
לאחר שמסיים את תפקידו בעולם הזה.

159
00:10:59,960 --> 00:11:04,360
זה בעצם מה שהמשנה אומרת,
שהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא:

160
00:11:04,720 --> 00:11:08,040
"התקן עצמך בפרוזדור,
כדי שתיכנס לטרקלין".

161
00:11:08,280 --> 00:11:10,480
עד כאן זה נכון בכל אדם.

162
00:11:10,760 --> 00:11:12,760
הגויים, יש להם שבע מצוות.

163
00:11:13,720 --> 00:11:17,040
גוי ששמר שבע מצוות,
כתוב שהוא יקום לתחיית המתים,

164
00:11:17,280 --> 00:11:19,680
יקבל שכר, אבל איזה שכר הוא יקבל?

165
00:11:20,120 --> 00:11:21,600
לפי שבע המצוות.

166
00:11:21,680 --> 00:11:23,680
זה מה שהוא מצווה, זה מה שמגיע לו.

167
00:11:24,560 --> 00:11:29,040
לעם ישראל יש מדרגה עם דרישה אחרת.

168
00:11:29,280 --> 00:11:31,280
זה מה שהוא ממשיך כאן במשנה ואומר:

169
00:11:41,640 --> 00:11:46,160
כלומר, בעוד שכל אומות העולם
הם חביבים ויקרים אצל הקב"ה,

170
00:11:46,400 --> 00:11:50,708
יש להם תכלית שצריכים
להתמודד עם השבע מצוות האלה, שהן:

171
00:11:58,560 --> 00:12:00,238
אלה שבע המצוות הבסיסיות

172
00:12:00,262 --> 00:12:02,980
שהגויים הצטוו, לחיות כמו בני אדם.

173
00:12:03,760 --> 00:12:06,040
אבל לעם ישראל אומר הקב"ה:

174
00:12:06,640 --> 00:12:10,480
אם כל אומות העולם
הם האזרחים של המדינה שלי...

175
00:12:11,440 --> 00:12:14,560
הוא מלך העולם,
אזרחי המדינה אלה אומות העולם.

176
00:12:14,760 --> 00:12:16,480
אין מלך ששונא את האזרחים,

177
00:12:17,520 --> 00:12:23,360
אבל לבניו יש תפקיד אחר,
מהם הוא דורש דרישות אחרות.

178
00:12:23,640 --> 00:12:27,200
הם חייבים להתנהג בהנהגות של מלכות.

179
00:12:27,280 --> 00:12:31,000
לא יכולים להתנהג
כמו פשוטי העם שמסתובבים ברחובות.

180
00:12:31,440 --> 00:12:34,800
לכן הוא אומר:
"חביבין ישראל שנקראו בנים למקום".

181
00:12:35,200 --> 00:12:36,760
ולמה דווקא אנחנו?

182
00:12:38,000 --> 00:12:40,400
כשכל האנושות עבדה עבודה זרה

183
00:12:40,480 --> 00:12:44,440
היה אדם אחד שהיה מוכן
להישרף באש בשביל הקב"ה.

184
00:12:44,600 --> 00:12:45,960
זה היה אברהם אבינו,

185
00:12:46,080 --> 00:12:50,120
ועמד בכל עשרת הניסיונות,
כולל עקידת יצחק. זה הניסיון העשירי.

186
00:12:50,880 --> 00:12:54,320
אמר לו הקב"ה: עמדת בכל הניסיונות האלה,

187
00:12:54,560 --> 00:13:00,440
אני בוחר בך ובזרעך אחריך,
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".

188
00:13:00,760 --> 00:13:03,800
"בנים אתם לה' אלוקיכם,
בני בכורי ישראל..."

189
00:13:03,920 --> 00:13:06,000
כל הפסוקים שנאמרו בתורה.

190
00:13:06,080 --> 00:13:09,440
כלומר, הקב"ה העמיד בניסיון
הרבה אנשים באותה תקופה.

191
00:13:09,520 --> 00:13:11,560
היחיד שעמד זה היה אברהם אבינו.

192
00:13:12,480 --> 00:13:14,760
לכן "בחר בו ובזרעו אחריו".

193
00:13:15,040 --> 00:13:19,200
ואנחנו זכינו להיוולד
מזרע אברהם, יצחק ויעקב,

194
00:13:19,360 --> 00:13:22,120
או גרי הצדק שמצטרפים לעם ישראל.

195
00:13:22,440 --> 00:13:25,960
המקובלים אומרים
שכשגוי מתגייר גיור כהלכה,

196
00:13:26,040 --> 00:13:27,800
לא גיור רפורמי, קונסרבטיבי,

197
00:13:28,120 --> 00:13:30,040
גיור כהלכה, גיור אמיתי,

198
00:13:30,480 --> 00:13:34,240
כשהוא עושה ברית מילה, טבילה
ומקבל עליו שמירת מצוות,

199
00:13:34,320 --> 00:13:39,240
באותה שעה, בזמן הטבילה,
המבנה הרוחני שלו משתנה,

200
00:13:39,640 --> 00:13:41,440
כי גוי קיבל נפש.

201
00:13:41,560 --> 00:13:45,400
יהודי, יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה.

202
00:13:45,480 --> 00:13:48,640
כמו גלדים של בצל,
שכבות אחרות ברמות אחרות,

203
00:13:48,880 --> 00:13:50,520
כך מוסבר בתורת הסוד.

204
00:13:50,800 --> 00:13:56,160
לכן מי שיש לו רק נפש,
זה מנוע שמתאים לשבע המצוות.

205
00:13:56,440 --> 00:13:59,560
לא דורשים ממנו יותר.
אין לו קיבולת יותר מזה.

206
00:13:59,680 --> 00:14:02,320
גם השכר,
הוא לא יכול להתענג על השם יותר מזה.

207
00:14:02,560 --> 00:14:05,080
זה המנוע שיש לו, זה מקסימום הקיבולת,

208
00:14:05,440 --> 00:14:10,000
אבל מי שקיבל את כל הרבדים האלה
של נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה,

209
00:14:10,120 --> 00:14:13,040
בתורת הסוד מוסבר
מה התפקיד של כל חלק מאלה,

210
00:14:13,160 --> 00:14:16,600
כנגד תרי"ג מצוות, והשכר יהיה בהתאם.

211
00:14:16,800 --> 00:14:19,280
למה דווקא 7 ו-613?

212
00:14:19,480 --> 00:14:22,640
הגוף מחולק לשבעה חלקים עיקריים:

213
00:14:24,480 --> 00:14:27,080
ראש, שתי ידיים,

214
00:14:27,480 --> 00:14:28,760
שתי רגליים,

215
00:14:29,320 --> 00:14:31,800
בטן, ומקום הברית.

216
00:14:31,880 --> 00:14:34,840
אלה שבעת החלקים הכלליים של גוף האדם.

217
00:14:35,520 --> 00:14:39,160
הגוי קיבל שבע מצוות שמכוונות כנגד אלה.

218
00:14:39,560 --> 00:14:42,080
כלומר, הכול בכלליות. גם השכר בהתאם.

219
00:14:44,880 --> 00:14:48,160
יהודי קיבל 248 מצוות "עשה",

220
00:14:48,560 --> 00:14:52,680
שהן כנגד 248 איברים שיש בגוף האדם.

221
00:14:53,280 --> 00:14:56,240
שלוש מאות שישים וחמש מצוות "לא תעשה",

222
00:14:56,560 --> 00:15:00,600
שהן כנגד 365 גידים שיש בגוף האדם.

223
00:15:01,000 --> 00:15:05,880
גם ברפואה הסינית כידוע יש מרידיאנים,
ערוצי אנרגיה בגוף האדם,

224
00:15:05,960 --> 00:15:09,080
ויש 365 נקודות דיקור.

225
00:15:09,600 --> 00:15:15,520
הרב מזוז מציין שזה מכוון על פי
אותו יסוד. 365 ימים שיש בשנה.

226
00:15:15,680 --> 00:15:18,960
הזוהר הקדוש, פרשת וישלח,
מאריך בדברים האלה.

227
00:15:19,560 --> 00:15:23,240
אז המערכת הזו אצל היהודי
פועלת בצורה אחרת.

228
00:15:23,920 --> 00:15:27,560
ואת זה הקב"ה נתן לזרע אברהם, יצחק ויעקב,

229
00:15:28,000 --> 00:15:30,840
והוא דורש מהם להתנהג ברמה אחרת.

230
00:15:31,000 --> 00:15:32,760
זה בעצם מה שכתוב בישעיה:

231
00:15:35,240 --> 00:15:37,640
הרי כשכתוב, "בנים אתם לה' אלוקיכם",

232
00:15:38,080 --> 00:15:40,400
אין הכוונה שהוא אבא ביולוגי שלנו.

233
00:15:40,600 --> 00:15:41,920
אז מה זה "בנים אתם"?

234
00:15:42,280 --> 00:15:44,720
אלא הכוונה, על דרך המשל:

235
00:15:45,080 --> 00:15:48,160
הם דומים לאזרחים, אתם דומים לבני המלך.

236
00:15:48,600 --> 00:15:51,200
בני המלך צריכים להתנהג
בהנהגות של מלכות,

237
00:15:51,280 --> 00:15:53,200
לא יכולים להתנהג כמו פשוטי עם.

238
00:15:53,320 --> 00:15:54,880
המלך דורש מהם יותר,

239
00:15:54,960 --> 00:15:58,720
הוא יכול גם להעניש את בנו
על דברים שאנשים אחרים לא נענשים.

240
00:16:00,000 --> 00:16:03,680
הבן ישאל את המלך:
אבא, אני לא מבין אותך, אני הבן שלך.

241
00:16:03,760 --> 00:16:07,160
על דברים כאלה קטנים אתה מעניש אותי,
מה שלאזרחי המדינה מותר?

242
00:16:07,480 --> 00:16:09,240
הוא אומר לו: כי אתה לא אזרח.

243
00:16:10,120 --> 00:16:13,560
להיות בן מלך זוהי זכות גדולה,
אבל זה גם מאוד מחייב.

244
00:16:13,960 --> 00:16:16,640
לכן יהודי קם בבוקר, אומר לו הקב"ה:

245
00:16:16,720 --> 00:16:19,640
לפני שאתה הולך לעבודה,
לפני שאתה הולך לסידורים שלך,

246
00:16:19,960 --> 00:16:22,840
שים כתר על הראש, קוראים לזה תפילין,

247
00:16:23,120 --> 00:16:25,960
תלבש גלימת מלכות, קוראים לזה טלית,

248
00:16:26,080 --> 00:16:29,000
דבר איתי בתפילה. עכשיו צא לעבודה,

249
00:16:29,080 --> 00:16:30,880
אבל תזכור שאתה בן מלך.

250
00:16:32,120 --> 00:16:34,480
כל יום שביעי אתה שובת ממלאכה.

251
00:16:34,640 --> 00:16:36,160
הגויים, שיעבדו,

252
00:16:36,240 --> 00:16:41,840
אין שום בעיה, 365 ימים בשנה יכולים
לעבוד, אבל אתה כל יום שביעי תשבות,

253
00:16:42,120 --> 00:16:45,280
תזכור "כי ששת ימים עשה ה'
את השמיים ואת הארץ,

254
00:16:45,480 --> 00:16:47,600
"וביום השביעי שבת ויינפש".

255
00:16:48,000 --> 00:16:51,960
לך אסור להתערבב עם הגויים,
אסור לך להתחתן איתם.

256
00:16:52,280 --> 00:16:56,400
סיני ויפני והודי ותאילנדי
יכולים להתחתן עם אמריקאי.

257
00:16:56,480 --> 00:16:58,840
כל הגויים יכולים להתחתן בינם לבין עצמם.

258
00:16:59,160 --> 00:17:02,160
לעם ישראל אומר הקב"ה:
אתם לא מתחתנים איתם.

259
00:17:02,560 --> 00:17:04,520
אתם שומרים על המעמד שלכם,

260
00:17:05,120 --> 00:17:07,200
וכך כל ההנהגות של המצוות.

261
00:17:07,480 --> 00:17:09,600
בת ישראל הולכת בצניעות.

262
00:17:10,440 --> 00:17:12,960
כמו מלכה. מי שראה את המלכות בעולם,

263
00:17:13,240 --> 00:17:17,120
אפילו בחורה פשוטה
שהייתה הולכת בלבוש פרוץ,

264
00:17:17,200 --> 00:17:21,320
ברגע שהיא מתחתנת עם נסיך בריטי,
מחליפה את כל המלתחה שלה.

265
00:17:22,160 --> 00:17:25,160
לובשת בגדים
כאילו למדה בבית יעקב בירושלים.

266
00:17:25,920 --> 00:17:28,520
הכול לפי כללי הצניעות. למה?

267
00:17:28,600 --> 00:17:30,880
כי היא כעת נכנסה למשפחת המלוכה.

268
00:17:31,160 --> 00:17:32,600
כך אומר הקב"ה ל...

269
00:17:32,680 --> 00:17:36,440
את זה הם עושים מההיגיון שלהם,
אבל אומר הקב"ה לבת ישראל:

270
00:17:36,520 --> 00:17:38,600
"כל כבודה בת מלך פנימה".

271
00:17:38,680 --> 00:17:42,400
כלומר, כשבת ישראל הולכת בצניעות,
היא לא צריכה להרגיש חנוקה או לחוצה.

272
00:17:42,840 --> 00:17:45,040
אדרבה, "אני בת מלך, אני חשובה".

273
00:17:45,440 --> 00:17:49,160
היא הולכת עם גב זקוף,
היא יודעת להכיר בגדולתה.

274
00:17:49,360 --> 00:17:52,160
היא רואה אחרות שהולכות
בלבוש לא צנוע, היא מרחמת עליהן.

275
00:17:52,240 --> 00:17:56,880
זאת בת מלך שלא יודעת להכיר בגדולתה,
היא לא יודעת מי היא בכלל.

276
00:17:57,240 --> 00:18:01,880
וכך כל המצוות שבתורה סביב הציר הזה של:

277
00:18:06,200 --> 00:18:09,280
אצלנו יש:
"לא תיקום ולא תיטור את בני עמך".

278
00:18:09,720 --> 00:18:12,960
אצל אומות העולם
אין דרישה כזאת שלא ינקמו וינטרו.

279
00:18:13,480 --> 00:18:18,720
כל הדקויות שיש בתורה
בבין אדם לחברו, אלה דרישות מאיתנו,

280
00:18:18,800 --> 00:18:21,400
אין את הדרישות האלה מאומות העולם.

281
00:18:21,520 --> 00:18:25,120
למה? כי שוב, מדובר באזרחים,
אז לא חייבים להיכנס לדקויות.

282
00:18:25,200 --> 00:18:28,600
אסור להם לגנוב,
אסור להם לרצוח, דברים קיצוניים,

283
00:18:29,320 --> 00:18:33,120
אבל מעם ישראל דורש הקב"ה:
"ונתתיך לאור גויים".

284
00:18:33,200 --> 00:18:34,320
מה פירוש "לאור גויים"?

285
00:18:34,960 --> 00:18:39,480
כלומר, כל גוי בעולם שהוא אזרח ואומר:

286
00:18:39,560 --> 00:18:43,040
אני רוצה להתרומם,
אני רוצה להתנהג ברמה רוחנית אחרת,

287
00:18:43,120 --> 00:18:44,320
איך אני עושה את זה?

288
00:18:44,440 --> 00:18:45,720
תסתכל על יהודי.

289
00:18:45,840 --> 00:18:50,240
אנחנו נולדנו לתוך זה.
לכן יהודי לעולם לא יכול להיות גוי.

290
00:18:50,720 --> 00:18:53,920
אם ילך יהודי ויתנצר,
הוא תמיד יישאר יהודי.

291
00:18:54,000 --> 00:18:56,800
לעומת זאת, נוצרי שמתגייר,
הוא הופך להיות יהודי,

292
00:18:56,880 --> 00:19:01,440
הוא לא יכול לחזור שוב לנצרות שלו,
אם הגיור שלו היה אמיתי, כהלכה,

293
00:19:01,640 --> 00:19:04,000
כי הוא עבר שינוי במבנה הרוחני שלו.

294
00:19:04,520 --> 00:19:07,160
הגאון מווילנה, זצ"ל,

295
00:19:07,320 --> 00:19:11,080
היה צריך להיפגש פעם
עם שר בממשלה שם, בליטא,

296
00:19:12,440 --> 00:19:16,480
והשר הזה היה יהודי מומר, יהודי שהתנצר.

297
00:19:16,600 --> 00:19:17,800
הוא לא היה אדם רע,

298
00:19:18,280 --> 00:19:22,680
הוא היה מאוד כישרוני ולא היה
כל כך ירא שמיים, לא למד הרבה תורה,

299
00:19:23,240 --> 00:19:26,760
ובממשלה ראו שהוא כישרוני,
אמרו לו: "רוצים אותך שר בממשלה,

300
00:19:26,840 --> 00:19:28,920
"אבל כדי להיות שר, אתה חייב להתנצר".

301
00:19:29,000 --> 00:19:34,560
היו כאלה בהיסטוריה של עם ישראל
שהתנצרו בשביל או כסף או כבוד

302
00:19:34,680 --> 00:19:39,760
או איומים שאיימו עליהם,
והוא התפתה ונהיה שר בממשלה.

303
00:19:40,120 --> 00:19:44,720
כשהגיע אליו הגאון מווילנה למשרד
כדי לבקש כמה דברים שעם ישראל זקוק,

304
00:19:44,800 --> 00:19:47,640
מה שקשור למשרד שלו,
קיבל אותו בכבוד גדול,

305
00:19:47,960 --> 00:19:49,480
הושיב אותו ליד השולחן.

306
00:19:49,880 --> 00:19:52,960
הוא התנצר, אבל מכבד את הרב,
את הרב הגדול של היהודים.

307
00:19:54,360 --> 00:19:56,560
במהלך השיחה, תוך כדי שהם מדברים,

308
00:19:56,840 --> 00:19:59,400
השר הזה לקח כוס מים ולגם.

309
00:20:00,800 --> 00:20:03,040
הגאון מווילנה כמעט קפץ מהכיסא,

310
00:20:03,760 --> 00:20:07,000
אמר לו:
"שכחת לברך 'שהכול נהיה בדברו', תברך".

311
00:20:07,680 --> 00:20:10,480
הוא מסתכל עליו בתדהמה, אומר לו:
"כבוד הרב, אני התנצרתי".

312
00:20:11,160 --> 00:20:13,600
אמר לו: "אתה לעולם לא תהיה גוי,

313
00:20:14,040 --> 00:20:17,840
"וכשתבוא לעולם האמת
ישאלו אותך לא רק למה הלכת לכנסייה,

314
00:20:17,920 --> 00:20:20,920
"אלא למה לא בירכת על המים,
גם על זה אתה תיתן את הדין".

315
00:20:21,080 --> 00:20:22,360
והמשיכו את השיחה.

316
00:20:23,240 --> 00:20:27,120
מספרים שכמה ימים לאחר מכן
האדם הזה עזב את הכול,

317
00:20:27,200 --> 00:20:28,440
עבר למדינה אחרת.

318
00:20:28,520 --> 00:20:30,680
שם אם הוא היה חוזר ליהדות,
היו הורגים אותו,

319
00:20:31,520 --> 00:20:34,640
ושם, במדינה אחרת, חזר בגלוי ליהדות.

320
00:20:34,800 --> 00:20:39,000
פתאום הוא קלט איזו טעות הוא עשה,
שיהודי אף פעם לא יכול להיות גוי.

321
00:20:39,080 --> 00:20:42,440
אתה תמיד נשאר יהודי.
יש לעם ישראל תפקיד בעולם:

322
00:20:42,680 --> 00:20:44,600
"ונתתיך לאור גויים".

323
00:20:44,680 --> 00:20:50,160
כלומר, כשאנחנו מברכים בעלייה לתורה,
"אשר בחר בנו מכל העמים",

324
00:20:50,360 --> 00:20:53,800
לא מדובר בהתנשאות
שבאה לזלזל באומות העולם,

325
00:20:54,400 --> 00:20:59,480
אלא מדובר בתפקיד, בייעוד,
שהקב"ה נתן לעם ישראל.

326
00:21:00,280 --> 00:21:04,160
וכמה חסר היום להסביר
את היסודות האלה לצעירים של הדור שלנו,

327
00:21:04,240 --> 00:21:07,560
שידעו להכיר את גדולתם,
את מעמדם, את מעלתם.

328
00:21:08,320 --> 00:21:10,520
בנות ישראל, שידעו את גדולתן.

329
00:21:10,760 --> 00:21:12,160
כמה מתפתות...

330
00:21:13,000 --> 00:21:16,240
פוגשת איזה מלצר בעבודה שלה.

331
00:21:16,320 --> 00:21:19,080
היא מלצרית, פוגשת מלצר, נראה נחמד.

332
00:21:19,160 --> 00:21:21,240
פתאום מתברר שהוא מוסלמי מאיזה כפר.

333
00:21:22,160 --> 00:21:24,360
והיא לא מבינה. מה הקשר בכלל?

334
00:21:24,920 --> 00:21:29,120
תכבדי אותו בתור אדם,
אבל להתחתן, לחיות יחד,

335
00:21:29,400 --> 00:21:33,720
לא יעלה על הדעת דברים כאלה.
ולצערנו יש הרבה כישלונות בעניין הזה,

336
00:21:33,800 --> 00:21:37,440
או כאלה צעירים, יוצאים לחו"ל,
נכשלים בדברים חמורים.

337
00:21:37,520 --> 00:21:40,600
לא מודעים לתפקיד שלהם, לייעוד שלהם,

338
00:21:41,160 --> 00:21:43,960
לפגם הגדול שיש בכל קשר שהוא לא בריא.

339
00:21:44,640 --> 00:21:48,600
אבל אם לומדים את הדברים,
מחנכים את הילדים במוסדות חינוך תורניים

340
00:21:48,800 --> 00:21:50,600
שיקבלו את היסודות היהודיים,

341
00:21:50,920 --> 00:21:56,320
אז לא רק כשגדלים פתאום הכול זר להם,
נשמע מוזר, לא מבינים בעצם מה הבעיה.

342
00:21:57,120 --> 00:21:58,880
חסר להם המון יסודות.

343
00:21:59,680 --> 00:22:05,160
ילד שגדל במוסד חינוך תורני,
מגיע לגיל מסוים, רואה מה קורה בעולם,

344
00:22:05,240 --> 00:22:07,880
יש לו בחירה.
הוא מכיר את שני הצדדים של המטבע.

345
00:22:08,360 --> 00:22:12,840
אבל מי שגדל בחינוך חילוני,
לא לימדו אותו אף פעם את יסודות היהדות,

346
00:22:13,120 --> 00:22:17,640
הוא נמצא במצב שהוא גדל
והוא בור לחלוטין בכל יסודות היהדות.

347
00:22:17,800 --> 00:22:22,120
אני שמעתי את זה מהרבה צעירים כאובים:
"למה לא לימדו אותי? למה בבית הספר...

348
00:22:22,560 --> 00:22:26,160
"בית ספר לא דתי, אבל לפחות היו
מלמדים אותי את ההשקפה היהודית,

349
00:22:26,240 --> 00:22:30,040
"אחר כך הייתי יכול לבחור,
ולא שבמקרה אני פתאום מגיע לאיזה מקום

350
00:22:30,120 --> 00:22:32,080
"ושומע שיעור ושומע דברים חדשים".

351
00:22:32,400 --> 00:22:33,800
נסיים כאן את המשנה:

352
00:22:41,000 --> 00:22:45,160
כלומר, לא רק שהקב"ה
נתן להם את התפקיד הזה,

353
00:22:45,520 --> 00:22:50,320
אלא גם גילה להם, אמר להם:
תדעו שמבחינתי אתם כמו הבנים שלי.

354
00:22:50,680 --> 00:22:54,400
זו החיבה היתרה.
כלומר, עצם זה שהוא גילה להם,

355
00:22:54,720 --> 00:22:58,200
זה עצמו סוג של חיבה יתרה שנתן להם.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה