הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - ביטחון נכון

הרב ראובן אלבז

למה לא כדאי לחקור יותר מדי? הרב ראובן אלבז בשיעור מרתק על עבודת המידות