הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - למה תוקעים בשופר בחודש אלול?

הרב ירון אשכנזי

יש הנוהגים לתקוע בשופר בכל חודש אלול - מדוע? מהי הסגולה הטמונה בו? הרב ירון אשכנזי מסביר

(אורך 3:02)