הרב ברוך רוזנבלום

זמן לקבל אחריות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איך מחזק דוד המלך את החוטאים המיואשים? למה זכה יהודה למלכות ומה שכרו של האדם שמקבל אחריות על חייו?