הרב שלמה לוינשטיין

פנינים מפרשת כי תצא תש"פ - הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין

שיעור תורה מרגש עם הרב שלה לוינשטיין - פרשת כי תצא תש"פ