הרב ברוך רוזנבלום

משחק החיים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

האם זה טוב להיות תמים? למה אומות העולם מקנאים בנו? ומה עוזרת לנו נחמתו של הקב"ה? הרי מה שהפסדנו כבר הפסדנו