הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - מי היו עשרת הרוגי מלכות?

הרב אליהו עמר

איך ידעו הרוגי מלכות שזו גזרת השם ולא שנאה של הרומאים? באיזו דרגה רוחנית היו עשרת הרוגי מלכות, ואיך קיבלו עליהם את הדין? כיצד הם מסנגרים ומתפללים על עם ישראל עד היום הזה?