x
הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - שמחה וביטחון

הרב ראובן אלבז

מה אנחנו צריכים לדעת בכל רגע ורגע, ובאיזה אופן אדם צריך להידמות לתינוק? הרב ראובן אלבז בשיעור מרתק, על פי דברי רבינו בחיי, בעל 'חובת הלבבות'