x
הרב ברוך רוזנבלום

פנחס ואליהו הנביא - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה עושה אליהו הנביא כל בוקר? למה אנחנו מתפעלים ממעשה פנחס, הרי בסופו של דבר נהרגו 24000 איש מעם ישראל? ומהיכן היו לפנחס כלי מלחמה?