מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - ר"ח אב ותשעת הימים

מרן הרב עובדיה יוסף

שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת פנחס, בשנת תשס"א