הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - סמיכת הדיינים

הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר בהרצאה מס' 38, מתוך סדרת שיעורים מרתקים על ספר שמואל, והפעם - שמואל ב', פרק ו'