הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - סגולת נטילת ידיים

הרב עופר שרביט

בימי הקורונה חשוב להקפיד על שטיפת הידיים, אבל יש לזכור כי סגולה זו מוזכרת כבר בדברי חז"ל. הרב עופר שרביט מסביר בקצרה

(אורך 1:49)