הרב זמיר כהן - סוד העושר

הרב זמיר כהן

אילו שני דברים נותנים לאדם שפע גדול בפרנסה, ומה הקשר בין שמירת שבת לכבוד האישה? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומפתיע

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,170 --> 00:00:04,384
ביהדות הרבה שומעים שני משפטים

2
00:00:04,398 --> 00:00:05,494
שנראים לא קשורים,

3
00:00:06,096 --> 00:00:09,297
משפט אחד: "לקראת שבת לכו ונלכה

4
00:00:09,306 --> 00:00:10,402
"כי היא מקור הברכה".

5
00:00:10,422 --> 00:00:13,834
אדם שרוצה ברכה הכסף,
אומרים לו: תשמור שבת, תכבד את השבת,

6
00:00:13,846 --> 00:00:16,492
בגדים יפים, אוכל טעים,
תלמד את ההלכות.

7
00:00:17,340 --> 00:00:20,916
ודבר שני שנותן לאדם
שפע גדול של פרנסה, מהו?

8
00:00:21,060 --> 00:00:22,050
כבוד האישה.

9
00:00:22,384 --> 00:00:25,368
אומרת הגמרא, כך רבא היה אומר לבני עירו:

10
00:00:25,624 --> 00:00:28,130
"אוקירו לנשייכו" - תכבדו את נשותיכם,

11
00:00:28,350 --> 00:00:32,012
"כי היכי דתתעתרו" - כך אתם תתעשרו
כשתכבדו את האישה.

12
00:00:32,244 --> 00:00:35,890
נראה כאילו לא קשור, יש שבת ויש אישה,
שתי עצות.

13
00:00:36,140 --> 00:00:38,130
אבל בשורש של הדברים הכול קשור.

14
00:00:38,810 --> 00:00:41,454
השבת, שורשה בספירת מלכות

15
00:00:41,620 --> 00:00:43,526
לכן היא נקראת שבת המלכה,

16
00:00:43,548 --> 00:00:45,572
כי בשבע הספירות התחתונות

17
00:00:45,696 --> 00:00:48,174
הספירה השביעית היא ספירת מלכות.

18
00:00:48,324 --> 00:00:49,438
זה יום השבת.

19
00:00:49,862 --> 00:00:55,022
והשבת, שהיא ספירת מלכות,
שורשה במקום ששם השורש של הפרנסה.

20
00:00:55,054 --> 00:00:56,972
לכן "ויברך אלוהים את יום השביעי".

21
00:00:57,386 --> 00:01:01,692
כשיש לאדם את השבת,
הוא מכבד את השבת, שומר שבת -

22
00:01:01,744 --> 00:01:03,734
מקבל את השפע של הפרנסה.

23
00:01:04,220 --> 00:01:07,296
גם האישה, שורש הנקבה,
איפה הוא נמצא?

24
00:01:07,662 --> 00:01:09,118
בספירת מלכות.

25
00:01:09,328 --> 00:01:14,318
לכן רואים שהאישה מטבעה היא יותר אצילית,
הגבר הוא יותר מחוספס.

26
00:01:14,340 --> 00:01:18,246
האישה יותר אצילית בהתנהגות שלה,
בהתנהלות, בדיבור,

27
00:01:18,546 --> 00:01:21,834
היא פחות דורשת דברים בפה,
יותר מדברת ברמזים.

28
00:01:22,458 --> 00:01:23,684
אם לא יקלקלו אותה.

29
00:01:23,706 --> 00:01:26,688
אם יש לה בעל קשה, אז היא גם תהיה קשה.

30
00:01:26,914 --> 00:01:30,182
אבל האישה מטבעה היא יותר עדינה,
היא יותר אצילית.

31
00:01:30,228 --> 00:01:31,890
שורשה בספירת מלכות.

32
00:01:31,904 --> 00:01:36,292
כשאדם מכבד את אשתו,
הוא לא מכבד את הגוף הזה שנמצא כאן,

33
00:01:36,550 --> 00:01:39,012
הוא מכבד את הנשמה.
הגוף זה רק בגדים.

34
00:01:39,216 --> 00:01:42,008
כשאדם מכבד את ראש הממשלה,
הוא מכבד את החליפה שלו?

35
00:01:42,260 --> 00:01:43,246
מכבד את האדם.

36
00:01:43,782 --> 00:01:46,962
גם כשאחד מכבד את אשתו,
הוא לא מכבד את הגוף הזה, זה בגד,

37
00:01:46,974 --> 00:01:48,326
הוא מכבד את הנשמה שבה.

38
00:01:48,624 --> 00:01:50,510
והנשמה הזו, איפה שורשה?

39
00:01:50,532 --> 00:01:54,394
בספירת מלכות, לכן מוריד לעצמו
שפע של פרנסה.

40
00:01:54,422 --> 00:01:56,394
אלה שתי מלכות שיש בבריאה:

41
00:01:56,778 --> 00:02:00,430
השבת המלכה והרעיה היהודייה
שהן קשורות לעניין הזה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה