הרב זמיר כהן - ברית מילה בימי הקורונה

הרב זמיר כהן

מדוע עושים ברית מילה, והאם צריך לחשוש למול בימי הקורונה? הרב זמיר כהן מאיר את מצות ברית המילה מההיבט הרוחני, המדעי והבריאותי בקטע קצר ומחזק. שתפו

תמלול ההרצאה

1
00:00:17,504 --> 00:00:20,898
מן הראוי באמת לעורר כמה נקודות בעניין.

2
00:00:21,024 --> 00:00:25,850
דבר ראשון, לזכור שהמילה "ברית"
היא לא קשורה לעצם החיתוך.

3
00:00:26,142 --> 00:00:30,192
ברית קשור יותר לעניין של שניים
שכורתים ברית.

4
00:00:30,542 --> 00:00:34,142
גבר נושא אישה, אישה מתחתנת עם האיש,
כורתים ברית ביניהם,

5
00:00:34,148 --> 00:00:36,994
מהיום אנחנו זוג, זה סוג של חיבור נצחי.

6
00:00:37,064 --> 00:00:41,134
כך הקב"ה: "וכרות עמו הברית",
עם אברהם אבינו, כרת איתו ברית,

7
00:00:41,140 --> 00:00:46,438
שהחותם ברית קודש בבשרו של האדם,
זה מעיד שהאדם הזה יהודי,

8
00:00:46,460 --> 00:00:48,008
שהוא מחובר לבורא עולם.

9
00:00:48,456 --> 00:00:52,002
לכן כל הדורות עם ישראל מסר נפש
על ברית המילה.

10
00:00:52,458 --> 00:00:56,356
ההסבר הפנימי, למה דווקא
את העור של העורלה מורידים?

11
00:00:56,370 --> 00:00:58,292
האם נותנים כאן מום באדם?

12
00:00:58,378 --> 00:01:00,112
הגמרא שם אומרת במסכת סנהדרין:

13
00:01:00,142 --> 00:01:03,252
כשהקב"ה ברא את אדם הראשון,
ברא אותו בלי עורלה.

14
00:01:03,618 --> 00:01:07,842
אחרי שאכל מעץ הדעת התלכלך בחטא,
גם פיזית נוצרה העורלה,

15
00:01:07,940 --> 00:01:09,926
שזה סוג של גידול מיותר.

16
00:01:10,232 --> 00:01:13,018
וכשמלים את הילד, אנחנו לא פוגמים אותו,

17
00:01:13,034 --> 00:01:16,480
אלא הפוך - מחזירים אותו
לצורה של האדם המקורי.

18
00:01:16,740 --> 00:01:20,690
לכן מהרח"ו כותב בספר "עץ הדעת טוב"
על הפסוק בתהילים

19
00:01:20,826 --> 00:01:25,798
"לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל,
לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם",

20
00:01:26,058 --> 00:01:29,924
שבתחילה עם ישראל יהיו בארבע הגלויות
שנמשלו לחיות

21
00:01:29,944 --> 00:01:34,442
ואחר כך נהיה בגלות ישמעאל שנקרא אדם
כי הוא עושה ברית מילה.

22
00:01:34,876 --> 00:01:40,602
כי אלה שלא עושים ברית מילה נמשלו לחיות,
אין להם צורה של אדם, כמו בבל העתיקה,

23
00:01:40,624 --> 00:01:43,208
יוון העתיקה, פרס, רומא.

24
00:01:43,226 --> 00:01:47,404
לכן בתנ"ך, במבט רוחני,
אין פה שלמות של צורה של אדם.

25
00:01:47,700 --> 00:01:52,090
בני ישמעאל שעושים ברית מילה,
עליהם נאמר: "בקום עלינו אדם"

26
00:01:52,100 --> 00:01:56,566
שאם לא שהקב"ה היה איתנו -
"אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו".

27
00:01:56,584 --> 00:02:00,576
שם כותב מהרח"ו שזו בעצם הגלות האחרונה
שלפני ביאת המשיח,

28
00:02:00,588 --> 00:02:05,162
שכל זמן שלא רואים שעם ישראל
סובל מהאיסלאם ולא מהנצרות,

29
00:02:05,182 --> 00:02:08,140
זה אומר שעוד לא הגענו לתחנה הסופית
שלפני המשיח.

30
00:02:08,184 --> 00:02:10,572
כשהוא כתב את הדברים,
זה היה בזמן גירוש ספרד,

31
00:02:10,590 --> 00:02:12,568
כשהאינקוויזיציה הייתה שורפת יהודים.

32
00:02:12,838 --> 00:02:16,306
והמוסלמים, אדרבה, קיבלו את היהודים
בזרועות פתוחות.

33
00:02:16,744 --> 00:02:22,286
אבל הוא אומר: כשיבוא זמן שיתהפך הגלגל,
שהנוצרים יירגעו והמוסלמים יטבחו יהודים,

34
00:02:22,308 --> 00:02:25,890
זו גלות ישמעאל, זה הזמן
שלפני ביאת המשיח.

35
00:02:25,904 --> 00:02:27,352
זו התחנה הסופית.

36
00:02:27,406 --> 00:02:30,716
אז הצורה של אדם דווקא על ידי ברית מילה.

37
00:02:31,330 --> 00:02:34,884
מלבד זאת, יש אנשים שהם לא מספיק
חזקים באמונה.

38
00:02:35,178 --> 00:02:38,156
לפחות צריך לדבר איתם גם מההיבט הבריאותי.

39
00:02:38,182 --> 00:02:39,478
יש כלל גדול במצוות:

40
00:02:39,490 --> 00:02:43,396
כל מצווה, הקב"ה סידר בה תועלת לאדם
גם בעולם הזה.

41
00:02:43,836 --> 00:02:47,244
בספר "המהפך", בחלק הרביעי, הבאנו מחקרים,

42
00:02:47,262 --> 00:02:52,124
כל אדם יכול לראות שם בהרחבה את המחקרים
עם המקורות שלהם.

43
00:02:52,228 --> 00:02:54,374
יש מלבד מחלות נספחות,

44
00:02:54,382 --> 00:02:56,260
אבל שבע מחלות קשות

45
00:02:56,280 --> 00:02:58,036
שהשמות שם מופיעים עם מקורות,

46
00:02:58,040 --> 00:03:01,706
שאדם שהוא נימול כמעט שהוא פתור לחלוטין

47
00:03:01,712 --> 00:03:03,834
מהמחלות האלה, הן כמעט לא פוגעות בו.

48
00:03:03,940 --> 00:03:10,566
יש הסברים מדעיים שהחוקרים מדווחים,
של האיידס HIV-כמו למשל הווירוס ה,

49
00:03:10,578 --> 00:03:14,874
הוא מתחבר בקלות לעור של העורלה,
אבל הוא לא מתחבר בקלות לעטרה.

50
00:03:14,906 --> 00:03:19,842
מי שנימול, הסיכוי שלו להידבק באיידס
הוא 73 אחוז פחות מאשר אדם שהוא לא נימול.

51
00:03:19,860 --> 00:03:21,204
הבאנו שם את המחקרים.

52
00:03:21,224 --> 00:03:27,156
יש המלצות של ארגוני הבריאות בארצות הברית
לכל אזרחי ארצות הברית למול את עצמם,

53
00:03:27,260 --> 00:03:29,528
המלצה בריאותית כדי לא להידבק במחלות.

54
00:03:29,776 --> 00:03:31,814
באפריקה, כמה משלחות הגיעו לארץ,

55
00:03:31,834 --> 00:03:35,748
לקחו איתם מוהלים שילמדו אותם
איך למול את האוכלוסייה שם,

56
00:03:35,760 --> 00:03:38,998
במקומות שהמחלות האלה
מפילות שם חללים.

57
00:03:39,262 --> 00:03:41,368
אז גם אדם שהאמונה שלו לא מי יודע מה,

58
00:03:41,384 --> 00:03:44,604
אתה אוהב את הילד? תחסוך ממנו
הרבה מחלות לכל החיים.

59
00:03:44,984 --> 00:03:50,244
גם מבחינה חברתית, גם מבחינה זוגית,
הוא ירצה להתחתן, יהודייה רוצה אדם שהוא נימול.

60
00:03:50,258 --> 00:03:52,364
לא נימול, גורם לסוג של רתיעה.

61
00:03:52,380 --> 00:03:54,404
למה צריך לסבך את הילד הזה?

62
00:03:54,420 --> 00:03:58,312
אז גם נותנים לו בריאות,
גם מבחינה חברתית, גם מבחינה זוגית,

63
00:03:58,340 --> 00:03:59,356
מכל ההיבטים.

64
00:03:59,378 --> 00:04:04,150
גם בתקופת הקורונה צריכים למול כרגיל,
יש פתרונות, המוהלים קיבלו הנחיות

65
00:04:04,170 --> 00:04:07,924
איך למול בצורה שלא יהיה שום סיכון
לא למוהל ולא לילד.

66
00:04:07,942 --> 00:04:10,046
אבל גם אם יש דבר כזה שאדם לא נימול,

67
00:04:10,060 --> 00:04:14,002
ודאי שצריך להזדרז למול את הילד
כמה שיותר בהקדם,

68
00:04:14,129 --> 00:04:16,639
שזו אחת המצוות הגדולות שיש לנו ביהדות.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה