מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - מצות פרה אדומה

מרן הרב עובדיה יוסף

שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת חוקת