הרב זמיר כהן - מי יקום בתחיית המתים?

הרב זמיר כהן

האם גם אנשים כמונו יקומו בתחיית המתים או רק הצדיקים, ובמה זה תלוי? ואיזה פרט חשוב שנדע כבר עכשיו, לפני שמגיע המשיח? הרב זמיר כהן בקטע קצר שחייבים לשתף

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,560 --> 00:00:03,974
לאחר שהמשיח יגיע, יש כאלה חושבים

2
00:00:03,988 --> 00:00:06,834
שרק משה רבנו ובבא סאלי

3
00:00:06,843 --> 00:00:07,985
ורבי שמעון בר יוחאי,

4
00:00:07,986 --> 00:00:09,966
רק הם יקומו לתחיית המתים.

5
00:00:10,558 --> 00:00:11,640
זה לא כך.

6
00:00:11,660 --> 00:00:15,644
יש עבירות בודדות שבגללן לא קמים
לתחיית המתים.

7
00:00:16,220 --> 00:00:19,924
למשל, מלווה בריבית,
כתוב שלא יקומו לתחיית המתים.

8
00:00:20,210 --> 00:00:23,926
אדם שלא האמין בתחיית המתים
לא יקום לתחיית המתים.

9
00:00:24,140 --> 00:00:27,922
הקב"ה אומר לו: לא האמנת שאני יכול,
אני בראתי את העולם מכלום - כולל אותך,

10
00:00:28,392 --> 00:00:29,440
ובזה כן האמנת,

11
00:00:29,460 --> 00:00:31,440
אבל לא האמנת שאני יכול להחיות אותך?

12
00:00:31,462 --> 00:00:32,718
אם לא האמנת - לא מגיע לך.

13
00:00:33,186 --> 00:00:37,170
אדם שברוך ה' הקו של החיים שלו
זה לעשות רצון ה'

14
00:00:37,664 --> 00:00:43,214
ואם יש לו נפילות אז הוא שוב מתחזק
ועושה תשובה ומתקן ומנסה ומשתדל,

15
00:00:43,462 --> 00:00:45,294
אדם כזה ודאי יקום לתחיית המתים.

16
00:00:45,308 --> 00:00:47,770
גם אם יש לו נפילות
והוא לא רבי שמעון בר יוחאי

17
00:00:48,030 --> 00:00:50,032
אבל יקום לתחיית המתים.

18
00:00:50,046 --> 00:00:54,980
אלא מה, חשוב לציין שגם בתחיית המתים
לא כולם יהיו אותו דבר.

19
00:00:55,948 --> 00:01:00,030
כמו שבגן עדן העליון אי אפשר להשוות
בין צדיק לצדיק,

20
00:01:00,102 --> 00:01:03,090
כל אחד לפי העמל שלו -
אלה הפירות שהוא מקבל.

21
00:01:03,574 --> 00:01:09,178
גם בתחיית המתים, כל אחד יקום
בהתאם לגדולה הרוחנית שהוא השיג עכשיו.

22
00:01:10,254 --> 00:01:16,532
אחרי ביאת המשיח, תחיית המתים,
האדם לא יכול יותר להשתנות ברוחניות שלו.

23
00:01:16,544 --> 00:01:21,504
כשמשיח בא, זה כמו שמצלמים את האדם,
הוא מתועד בדרגה הרוחנית שלו.

24
00:01:22,122 --> 00:01:26,610
הוא יכול להמשיך להתפתח בהתאם לדרגה,
אבל את הכלי הוא לא יכול לשנות.

25
00:01:26,628 --> 00:01:28,324
אתן דוגמה מה הכוונה.

26
00:01:28,340 --> 00:01:30,324
נניח שכונה של מובטלים,

27
00:01:30,422 --> 00:01:36,292
והממשלה מודיעה שמחלקים לכולם,
מי שרוצה, יש כאן במחסן הזה מכשירים, כלים,

28
00:01:36,312 --> 00:01:39,362
כל אחד יכול לקחת כלי ומכשיר
שהוא יוכל להתפרנס ממנו.

29
00:01:40,512 --> 00:01:46,076
האחד רץ לשם, אין לו פרנסה,
רואה כלים ענקיים, כלים קטנים,

30
00:01:46,102 --> 00:01:47,530
שואל: מה זה? מה זה?

31
00:01:47,542 --> 00:01:52,868
אומרים לו: המכשיר הזה לש ואופה פיתות,
אתה יכול למכור פיתות ולהתפרנס מזה.

32
00:01:53,266 --> 00:01:56,236
אבל זה מוציא פיתה בדקה,

33
00:01:56,262 --> 00:02:00,296
המכשיר ההוא מוציא 10,000 פיתות בדקה,
אתה גם יכול להתפרנס.

34
00:02:00,310 --> 00:02:02,084
אתה יכול לקחת את זה,
יכול לקחת את זה.

35
00:02:02,582 --> 00:02:04,078
העצלן מה אומר?

36
00:02:04,372 --> 00:02:05,564
ניקח את זה וזהו.

37
00:02:05,944 --> 00:02:06,916
החרוץ מה אומר?

38
00:02:06,942 --> 00:02:10,374
נתאמץ עוד קצת, נסחב עוד טיפה,
נביא חברים שיעזרו,

39
00:02:10,818 --> 00:02:12,810
אבל ניקח את המכשיר של ה-10,000.

40
00:02:13,378 --> 00:02:17,154
לפני ביאת המשיח האדם יכול לקחת
את זה או את זה.

41
00:02:17,606 --> 00:02:24,140
כשבא משיח, כל אדם, הנשמה שלו מתועדת
במדרגה הרוחנית שהוא היה בזמן ביאת המשיח.

42
00:02:24,266 --> 00:02:27,844
אם זה המכשיר שלך, שפיתה אחת לדקה,
אתה לא יכול לשנות.

43
00:02:27,862 --> 00:02:30,830
החנות נסגרה, אתה לא יכול לקחת מכשיר אחר,

44
00:02:31,064 --> 00:02:33,272
אבל אתה יכול עכשיו לייצר עם מה שעשית.

45
00:02:33,306 --> 00:02:35,728
ההוא עם ה-10,000 מייצר 10,000.

46
00:02:36,304 --> 00:02:40,866
כך גם כשיבוא משיח, כל אדם יכול לייצר
מבחינה רוחנית, יכול להתפתח

47
00:02:40,876 --> 00:02:41,934
כמו הפיתות האלה.

48
00:02:42,268 --> 00:02:43,756
אבל איזה מכשיר יש לו?

49
00:02:43,782 --> 00:02:45,236
איזו דרגה של נשמה?

50
00:02:45,258 --> 00:02:47,148
זה תלוי כמה הוא עבד עכשיו.

51
00:02:47,300 --> 00:02:49,642
כמה שאדם עכשיו יותר עוסק בתורה,

52
00:02:49,656 --> 00:02:50,926
יותר מקדם את עצמו,

53
00:02:51,278 --> 00:02:54,670
מתאמץ במצוות, שמירת עיניים,
קדושת המחשבה,

54
00:02:54,706 --> 00:02:56,564
מעשים טובים, שבת, תפילין,

55
00:02:56,588 --> 00:02:57,356
מברך על האוכל,

56
00:02:57,384 --> 00:02:59,114
אישה: צניעות, מקווה,

57
00:02:59,142 --> 00:03:00,656
עושים את רצון ה',

58
00:03:00,822 --> 00:03:05,240
כשבא משיח, האדם הזה,
זה עם המכשיר של ה-10,000 - זה כלי גדול.

59
00:03:05,556 --> 00:03:08,725
זה מה שכתוב:
"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו".

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה