x
הרב שלמה לוינשטיין

חידושים נפלאים מפרשת שלח לך (תש"פ) - הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין בווארטים ופירושים נפלאים על פרשת השבוע, פרשת שלח לך