הרב זמיר כהן - השחיטה הכי הומנית

הרב זמיר כהן

כיצד מתבצעת השחיטה היהודית, ומדוע אין בה צער בעלי חיים - אף לא לשנייה אחת? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים על שחיטה כהלכה, מההיבט התורני והמדעי

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,386 --> 00:00:03,790
.בשחיטה היהודית אין שום צער בעלי חיים

2
00:00:03,944 --> 00:00:06,666
.הגמרא אומרת: צער בעלי חיים דאורייתא

3
00:00:06,716 --> 00:00:08,378
,אסור מהתורה לצער בעלי חיים

4
00:00:08,387 --> 00:00:09,544
.זו לא איזו תקנת חכמים

5
00:00:09,884 --> 00:00:14,490
ואדרבה, מי שבוחן את העניין הזה
.מגלה שתורה מן השמיים

6
00:00:14,542 --> 00:00:18,760
זה מחקר שקיבלתי אותו מווטרינר
,בשם ד"ר נורברטו קליין

7
00:00:18,788 --> 00:00:21,548
.וטרינר עם שם בינלאומי שעלה לארץ

8
00:00:21,660 --> 00:00:25,662
.כידוע, מרכז העצבים והתחושות נמצא במוח

9
00:00:26,220 --> 00:00:30,608
,ברגע שאין אספקת דם למוח
.אותו בעל חיים לא מרגיש שום כאב

10
00:00:31,092 --> 00:00:34,636
בשחיטה היהודית עצם החיתוך
.הוא חד ומהיר

11
00:00:34,744 --> 00:00:39,574
כל מי שפעם קיבל חיתוך חד ומהיר באצבע
.עם סכין חדה - לא מרגישים את הכאב בכלל

12
00:00:39,610 --> 00:00:43,306
אחר כך מרגישים כאב, אבל באותה שעה
.אפילו לא מרגישים את החיתוך

13
00:00:43,342 --> 00:00:46,916
,ובהלכה היהודית הסכין צריכה להיות חדה
.בלי שום פגם

14
00:00:46,936 --> 00:00:49,714
בודק אותה השוחט, אם יש פגם קטן
.היא פסולה

15
00:00:49,822 --> 00:00:53,626
לא כמו אצל אחרים, יש כאלה שוחטים
.עם סכין של לחם, אצל המוסלמים

16
00:00:53,798 --> 00:00:56,810
.אצלנו צריך שלא יהיה שום צער בזמן החיתוך

17
00:00:57,298 --> 00:00:58,912
,כששוחטים בעלי חיים

18
00:00:58,926 --> 00:01:02,486
,ורק את אותם שהם מעלי גירה ומפריסי פרסה

19
00:01:02,542 --> 00:01:07,006
,רק בעלי חיים טהורים שהתורה התירה
,גם בעופות וגם בבקר וצאן

20
00:01:07,546 --> 00:01:09,028
:מתברר דבר מדהים

21
00:01:09,062 --> 00:01:13,918
אצל כל בעלי החיים יש שני עורקים
.שמזרימים דם למוח. זה אצל כולם

22
00:01:13,984 --> 00:01:19,518
יש עורק קדמי שמזרים דם למוח
.ויש עורק אחורי שמזרים דם למוח דרך העורף

23
00:01:19,610 --> 00:01:24,170
,כששוחטים את העורק הקדמי
,אין אספקת דם מהעורק הקדמי

24
00:01:24,188 --> 00:01:28,118
,אבל יש אספקת דם מהעורק האחורי
.והוא בהכרה ומרגיש כאב

25
00:01:28,342 --> 00:01:29,844
,כאן התברר דבר מדהים

26
00:01:30,154 --> 00:01:33,688
רק אצל בעלי חיים שהתורה
,התירה אותם באכילה

27
00:01:34,028 --> 00:01:36,560
,העורק האחורי הוא לא נכנס ישר למוח

28
00:01:36,624 --> 00:01:41,374
,אלא מתחת המוח הוא מתקפל, יורד
מתחבר לעורק הקדמי

29
00:01:41,402 --> 00:01:43,406
.ודרכו הוא מזרים דם למוח

30
00:01:43,546 --> 00:01:49,702
,יוצא שרק בעלי חיים שהתורה התירה באכילה
כששוחטים אותם אין אספקת דם למוח

31
00:01:49,722 --> 00:01:52,878
.מייד בזמן השחיטה, ממילא אין שום צער

32
00:01:53,140 --> 00:01:57,166
,לעומת זאת, אם ישחטו סוס למשל או חזיר
,יש בו צער בעלי חיים

33
00:01:57,224 --> 00:01:58,210
גם אם ישחטו אותו

34
00:01:58,456 --> 00:02:02,390
,כי גם אם חתכת את העורק הקדמי
העורק האחורי ממשיך להזרים דם למוח

35
00:02:02,408 --> 00:02:04,202
.כי העורק האחורי הוא נכנס ישר למוח

36
00:02:04,540 --> 00:02:07,282
מה תאמר? אבל אחר כך
,רואים את הבהמה מפרפרת

37
00:02:07,290 --> 00:02:08,530
.רואים את התרנגול מפרפר

38
00:02:08,940 --> 00:02:13,650
,כשבא בעל חיים לטרוף את הלטאה
,הקב"ה סידר לה מנגנון הגנה

39
00:02:13,882 --> 00:02:17,282
,היא יכולה להשיל את הזנב
.אחר כך צומח לה זנב חדש

40
00:02:17,306 --> 00:02:19,764
.והזנב שהיא הפילה, הוא מפרפר שם

41
00:02:19,784 --> 00:02:22,524
,בעל החיים שבא לטרוף אותה
,הוא חושב שהיא עדיין פה

42
00:02:22,534 --> 00:02:26,028
,הוא לא יודע - זה רק הזנב
.היא כבר ברחה, נמצאת בחוף מבטחים

43
00:02:26,132 --> 00:02:28,028
?כשהזנב מפרכס, יש לו כאבים

44
00:02:28,036 --> 00:02:29,524
?רואים אותו קופץ, כואב לו

45
00:02:29,562 --> 00:02:32,882
,אין מוח - אין כאבים, זה סתם פרכוס
.רפלקס כזה

46
00:02:33,344 --> 00:02:38,206
כך אותם בעלי חיים, ברגע שנשחטו
,שחיטה כהלכה, עצם החיתוך לא כואב

47
00:02:38,220 --> 00:02:40,522
,שנייה אחרי אין אספקת דם למוח

48
00:02:40,540 --> 00:02:42,136
.אין צער בעלי חיים אפילו לא לשנייה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה