הרב יגאל כהן - לשון הרע לא מדבר אלי

הרב יגאל כהן

מדוע הגיעה הקורונה לעולם, ומהי הדרך להתגבר עליה, מלבד השמירה הקפדנית על כללי הזהירות: מסיכות, ריחוק חברתי, והגיינה? הרב יגאל כהן במסר קצר וקולע

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,569 --> 00:00:02,087
?אתה רוצה להינצל מהקורונה

2
00:00:02,136 --> 00:00:05,379
?אתה רוצה להיפטר מהמחלות האלה
?מכל המרעין בישין האלה

3
00:00:05,570 --> 00:00:07,250
,אני מבקש ממך, יהודי יקר

4
00:00:07,465 --> 00:00:11,547
,כשאנחנו יושבים ביחד עם המשפחה שלנו
?האם אנחנו מדברים לשון הרע

5
00:00:12,050 --> 00:00:13,342
?האם אנחנו מרכלים

6
00:00:13,845 --> 00:00:16,020
.והשורש של זה זה הקנאה

7
00:00:16,684 --> 00:00:21,486
...הקנאה מביאה את האדם לידי תחלואי
,כל התחלואים שבעולם של לשון הרע

8
00:00:21,502 --> 00:00:22,835
.רכילות ושנאת חינם

9
00:00:23,654 --> 00:00:26,320
,כל שנאת החינם נובעת מקנאה

10
00:00:27,026 --> 00:00:29,443
,נובעת מזה שאדם לא שמח בחלקו

11
00:00:30,115 --> 00:00:33,666
.נובעת מזה שאדם כל הזמן מחפש לדבר רע

12
00:00:34,431 --> 00:00:37,248
.הוא לא רואה טוב, הוא רואה רק רע

13
00:00:38,179 --> 00:00:43,106
- אומר לך הקב"ה: אתה כל היום רואה רע
."בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"

14
00:00:44,405 --> 00:00:46,105
,הבידוד הזה לא מגיע סתם

15
00:00:46,163 --> 00:00:51,262
הבידוד הזה והעוצר הזה והסגר הזה באים
!כי אנחנו מדברים לשון הרע

16
00:00:52,054 --> 00:00:56,665
,ברגע שנפסיק לדבר לשון הרע
.אומר הקב"ה: אני אפתח לכם את הבידוד

17
00:00:57,740 --> 00:00:59,389
?אז למה אני אומר את זה

18
00:01:00,560 --> 00:01:03,820
כי אם אני עכשיו אומר לקב"ה
,ריבונו של עולם, הבנתי את המסר"

19
00:01:04,544 --> 00:01:06,388
הבנתי למה הבאת לי קורונה"

20
00:01:07,157 --> 00:01:09,562
,"ולמה הבאת לעולם את הקורונה"

21
00:01:09,738 --> 00:01:12,815
אומר הקב"ה: תסירו מעליו
.את הייסורים האלה

22
00:01:13,006 --> 00:01:14,680
,הוא לא אמור לסבול
,הוא כבר הבין את המסר

23
00:01:14,692 --> 00:01:15,750
.הוא חזר בתשובה

24
00:01:16,181 --> 00:01:17,582
.הוא תיקן את המעשים שלו

25
00:01:18,179 --> 00:01:20,120
,אבל בן אדם שלא מתקן את המעשים שלו

26
00:01:20,630 --> 00:01:26,265
שעדיין, חס ושלום, מדבר ומלכלך
,וכל הזמן רק רע ורע ורע ורע כל היום

27
00:01:26,696 --> 00:01:30,396
,הקב"ה אומר: זה לא מבין את המסר
.תמשיכו לתת עליו את הדברים האלה

28
00:01:31,293 --> 00:01:32,881
,אחים יקרים ואהובים שלי

29
00:01:33,240 --> 00:01:35,658
.על שנאת חינם חרב בית המקדש

30
00:01:36,160 --> 00:01:39,127
כל החורבן שיש בעולם
,זה בגלל שנאת חינם

31
00:01:39,557 --> 00:01:41,244
,בגלל שאנחנו לא יודעים לפרגן

32
00:01:41,578 --> 00:01:43,603
.בגלל שאין לנו עין טובה אחד לשני

33
00:01:44,444 --> 00:01:45,611
.עין טובה

34
00:01:45,806 --> 00:01:50,113
.עין טובה היא השורש של כל הטוב בעולם

35
00:01:50,199 --> 00:01:52,563
.עין רעה היא השורש של כל הרע שבעולם

36
00:01:53,100 --> 00:01:54,926
.וזו הסיבה שבאה הקורונה לעם ישראל

37
00:01:54,954 --> 00:01:58,327
,זה לא אני אומר את זה
.רבי חיים קנייבסקי אומר את זה

38
00:01:58,926 --> 00:02:00,967
:שני דברים רבי חיים קנייבסקי אומר

39
00:02:01,432 --> 00:02:04,100
.אחד - לשון הרע, ואחד - ענווה

40
00:02:05,114 --> 00:02:06,938
!תראו מה הקורונה עשתה בעולם

41
00:02:07,324 --> 00:02:10,267
,דיברתי עם אנשים עשירים
,לא יכולים לטוס לחו"ל, כלום

42
00:02:10,302 --> 00:02:11,770
.לא יכולים לעשות ביזנס

43
00:02:12,355 --> 00:02:13,658
.כלום, הכול מת

44
00:02:14,226 --> 00:02:18,614
.גם האנשים הגיבורים ביותר בעולם
- יגאל כהן נותן שיעורים, נותן הרצאות

45
00:02:18,679 --> 00:02:22,195
.כלום, עשרה אנשים, אתה לא יכול יותר

46
00:02:22,478 --> 00:02:25,761
- גם אם תרצה וגם אם אנשים ירצו לבוא
.אין לך יותר

47
00:02:26,679 --> 00:02:30,343
,הקב"ה משבר את הגאווה בעולם
.משבר את הגאווה בעולם

48
00:02:30,928 --> 00:02:33,112
.כל אחד ואחד יגיד: יש בי גאווה

49
00:02:33,644 --> 00:02:34,620
?מה זו גאווה

50
00:02:36,517 --> 00:02:38,883
...שני שיעולים - מביאים לו שב"כ

51
00:02:39,553 --> 00:02:44,037
,אדם משתעל היום ברחוב - שב"כ
.בוא הנה..." בדיקות חום, בדיקות זה"

52
00:02:44,083 --> 00:02:46,651
.אפצ'י - יואו, כולם מסתכלים עליו

53
00:02:47,629 --> 00:02:50,020
,אפצ'י הבן אדם עשה, מסכן
?מה אתה רוצה ממנו

54
00:02:51,486 --> 00:02:52,817
.אפצ'י אתה לא יכול לעשות

55
00:02:53,506 --> 00:02:54,271
.מה זה בן אדם

56
00:02:54,800 --> 00:02:56,593
.אכבר בן אדם שבעולם

57
00:02:56,749 --> 00:03:00,641
,תראו, אחים יקרים שלי
.גאווה היא שורש רע

58
00:03:00,866 --> 00:03:03,451
?היום מי יכול להתגאות

59
00:03:04,083 --> 00:03:06,850
.שיקום הגבר שיכול להתגאות
?מה אתה מתגאה

60
00:03:07,209 --> 00:03:16,140
,תסתכל, תראו, ביבי בלחץ
.שר הבריאות, שר הזה, שר הזה, שר האוצר

61
00:03:16,622 --> 00:03:19,520
.אנחנו כלכלה משגשגת, כלכלה מצטיינת הייתה

62
00:03:20,195 --> 00:03:24,858
כלכלה מצטיינת - בא חיידק אחד
.הכניס את כולם כמו עכברים ברחו לחורים שלהם

63
00:03:25,278 --> 00:03:27,092
?איפה הכלכלה המצטיינת שלך

64
00:03:28,124 --> 00:03:29,760
.אין כלום, אחים יקרים שלי

65
00:03:30,413 --> 00:03:31,697
?מה הקב"ה רוצה להגיד

66
00:03:32,370 --> 00:03:34,661
."כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"

67
00:03:35,092 --> 00:03:37,596
.שני דברים חשובים
:אולי נוסיף על זה עוד דבר אחד

68
00:03:38,163 --> 00:03:39,480
.דבר ראשון זה לשון הרע

69
00:03:39,510 --> 00:03:41,713
,אני מבקש מכם, אחים יקרים ואהובים שלי

70
00:03:42,187 --> 00:03:46,963
הפתרון ללשון הרע לא נמצא בזה
."שאתה אומר "אני לא אדבר לשון הרע

71
00:03:47,488 --> 00:03:48,260
,זה לא מספיק

72
00:03:49,002 --> 00:03:50,507
,זה לא פתרון מספיק טוב

73
00:03:51,299 --> 00:03:53,453
.כי בסופו של דבר אתה כן תיפול

74
00:03:54,136 --> 00:03:56,048
,כולנו יודעים שאסור לדבר לשון הרע

75
00:03:56,650 --> 00:03:59,030
,כולנו מבינים את זה
.כולנו יודעים את זה

76
00:03:59,358 --> 00:04:00,768
?מה הפתרון האמיתי

77
00:04:01,666 --> 00:04:04,288
,הפתרון האמיתי זה לא לראות דבר רע בכלל

78
00:04:04,909 --> 00:04:06,540
.לחפש רק את הדברים הטובים

79
00:04:07,332 --> 00:04:10,409
.לחפש בחבר שלך את הדברים הטובים שבו

80
00:04:11,018 --> 00:04:16,138
לחפש בך ובאחרים ובבורא עולם
.את הדברים הטובים שבהם

81
00:04:16,768 --> 00:04:18,725
."איזהו גיבור - הכובש את יצרו"

82
00:04:19,157 --> 00:04:21,691
."איזהו עשיר - השמח בחלקו"

83
00:04:22,430 --> 00:04:24,538
?אתה יודע מי זה הגיבור הכובש את יצרו

84
00:04:25,125 --> 00:04:26,665
.זה העשיר ששמח בחלקו

85
00:04:27,077 --> 00:04:29,588
.בחלקו של האחר
.יפה מאוד. כל הכבוד-

86
00:04:30,503 --> 00:04:32,550
?עשיר השמח בחלקו - של מי

87
00:04:32,856 --> 00:04:33,925
.חלקו של האחר

88
00:04:34,772 --> 00:04:37,061
?אתה יודע מי זה הגיבור הכובש את יצרו

89
00:04:37,620 --> 00:04:39,693
,זה העשיר ששמח בחלקו של האחר

90
00:04:39,736 --> 00:04:44,569
,שאתה רואה את החבר שלך קונה רכב חדש
,שאתה רואה את החבר שלך קונה בית חדש

91
00:04:44,599 --> 00:04:47,898
,אתה רואה את החבר שלך מתחתן עם אישה
,מביא ילדים לעולם

92
00:04:48,163 --> 00:04:52,140
- ואתה שמח בחלקו - שלו
.זה גיבור הכובש את יצרו

93
00:04:52,485 --> 00:04:55,570
,כי בדרך כלל, עיננו צרה - אוי
?למה יש לו? ולמה לי אין

94
00:04:55,594 --> 00:04:57,560
?ולמה הוא מקבל? ולמה אני לא מקבל

95
00:04:57,832 --> 00:05:00,409
?ולמה זה? ולמה כך? ולמה הוא? ולמה זה

96
00:05:00,626 --> 00:05:01,875
:אומר לך הפוך בדיוק

97
00:05:02,485 --> 00:05:05,943
- איזהו עשיר השמח בחלקו
.זה הגיבור הכובש את יצרו

98
00:05:06,563 --> 00:05:10,612
:הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי, חובק עולם

99
00:05:10,721 --> 00:05:12,737
.מוקד הקבלות העולמי

100
00:05:12,942 --> 00:05:16,801
,צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה

101
00:05:17,016 --> 00:05:21,180
וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל

102
00:05:21,248 --> 00:05:23,937
.שיבורך על ידי גדולי ישראל

103
00:05:24,080 --> 00:05:27,690
.קבלה אחת שלך - הצלה גדולה לעולם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה