הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - חינוך ילדים באמונה

הרב זמיר כהן

מה עובר על ילד שגדל בלי אמונה, ומהי האחריות המוטלת עלינו, ההורים, בהתאם לכך? הרב זמיר כהן בקטע קצר וחשוב

(אורך 2:07)

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,140 --> 00:00:05,860
כמה חשוב לחזק בילדים שלנו ובעצמנו

2
00:00:05,872 --> 00:00:09,564
.את היסודות של האמונה והביטחון בקב"ה

3
00:00:09,962 --> 00:00:12,852
,ילד שגדל בלי אמונה, אין לו ביטחון

4
00:00:12,862 --> 00:00:16,266
כל החיים שלו הוא חי בצורה
,שהוא תלוש מהמציאות

5
00:00:16,304 --> 00:00:17,730
,אין לו על מי להישען

6
00:00:18,110 --> 00:00:24,432
כמה יש היום שסובלים מחרדות, מלחצים
שאם מראש, עוד מילדות היו מכוונים אותם

7
00:00:24,444 --> 00:00:28,932
,"ש"כל דעביד רחמנא לטב עביד
,שהכול משמיים, הכול לטובה

8
00:00:28,954 --> 00:00:32,782
,אתה עושה את ההשתדלות שלך
,ודאי מוטלת עליך חובת ההשתדלות

9
00:00:32,796 --> 00:00:36,258
,אבל לאחר שעשית את שלך
איך שהקב"ה ינתב אותך

10
00:00:36,286 --> 00:00:38,900
.זה לכיוון הכי טוב, למקום הכי טוב

11
00:00:38,928 --> 00:00:43,662
,כשילד מכוון בצורה כזו
יש לו כלים להתמודד עם מצבים שונים

12
00:00:43,682 --> 00:00:45,620
.שהוא פוגש במהלך החיים

13
00:00:45,638 --> 00:00:47,906
,אחרת, גם אם הכול זורם, הכול בסדר

14
00:00:47,928 --> 00:00:52,700
אבל ברגע של מבחן, פתאום קורה
,איזה עניין מלחיץ, עניין מפחיד

15
00:00:52,714 --> 00:00:55,924
מרגיש קריסת מערכות, או שהוא קורס נפשית

16
00:00:55,950 --> 00:01:00,688
או כמו שהשם ישמור, יש אפילו צעירים כאלה
.שברגע של משבר שלחו יד בנפשם

17
00:01:00,734 --> 00:01:03,808
,וההורים לא מבינים: הכול היה בסדר
?על דבר כזה קטן

18
00:01:03,826 --> 00:01:07,010
?אבל איך הוא הגיע לזה
.כי הוא הרגיש שאין תקווה, שאין עתיד

19
00:01:07,024 --> 00:01:11,008
וזה לא נכון, יש תקווה ויש עתיד
.והכול טוב

20
00:01:11,026 --> 00:01:15,696
,הוא חושב שהוא יברח מהצרות שכאן
והוא לא מבין שאם הוא שולח יד בנפשו

21
00:01:15,710 --> 00:01:20,166
הוא יוצא מצרות קטנות
.לצרות הרבה יותר גדולות בעולם האמת

22
00:01:20,238 --> 00:01:22,262
,אבל את זה הוא לא יודע
אף פעם לא לימדו אותו

23
00:01:22,294 --> 00:01:24,186
.אז הוא חושב שזה סוג של בריחה

24
00:01:24,716 --> 00:01:28,762
כמה חשוב שנשלח את הילדים שלנו
למוסדות חינוך תורניים

25
00:01:28,786 --> 00:01:30,644
,שילמדו בדרך של תורה

26
00:01:30,672 --> 00:01:36,006
בתי ספר שמלמדים אותם על כל המושגים
:של כל היסודות הפסיכולוגיים שיש בפרקי אבות

27
00:01:42,898 --> 00:01:44,740
,מכובד זה לא שאתה רוצה עכשיו שכולם יכבדו

28
00:01:44,754 --> 00:01:50,500
,אתה תכבד, הכבוד שתקבל זה כבוד אמיתי
.לא כבוד מזויף כי אתה מכבד את האחרים

29
00:01:50,516 --> 00:01:56,014
אלה יסודות פסיכולוגיים בנפש האדם
שחז"ל במשפטים קצרים לימדו אותנו

30
00:01:56,030 --> 00:02:00,144
.איך להתנהל בעצמנו ואיך לחנך את ילדינו