x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - תקשורת יעילה בבית

הרב אייל אונגר

באיזו צורה אתם מתקשרים בבית? אפשר גם אחרת. הרב אייל אונגר נותן עצות מעשיות לפתירת קונפליקטים בבית מתוך תקשורת מכבדת ויעילה

 

 

(אורך 6:31)