הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - חג מתן תורה

הרב יוסף בן פורת

מהי תכלית הבריאה, ומה הקשר לתורה הקדושה? הרב יוסף בן פורת בשיעור מיוחד לחג השבועות