x
הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - למה דווקא חלבי בשבועות?

הרב עמנואל מזרחי

מה הטעם לארוחה חלבית בחג השבועות, וכיצד כדאי לעשות זאת? הרב עמנואל מזרחי מסביר

(אורך 2:58)