הרב זמיר כהן - עליית יהודי אתיופיה, הסיפור שמעבר

הרב זמיר כהן

כיצד מעשה אחד של מסירות נפש גרם לכך שכל יהודי אתיופיה יוכלו לעלות לארץ? הרב זמיר כהן על הסיפור שמאחורי עליית יהודי אתיופיה לארץ ישראל

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,202 --> 00:00:05,791
,כידוע, כשיהודי אתיופיה רצו לעלות לארץ
,היה פה דיון הלכתי גדול

2
00:00:06,619 --> 00:00:08,734
.כי יש הרבה בעולם שטוענים שהם יהודים

3
00:00:09,044 --> 00:00:10,711
?אז היה דיון: הם באמת יהודים

4
00:00:10,900 --> 00:00:14,373
.צבע העור שונה
?האם יש איזו הוכחה

5
00:00:15,032 --> 00:00:20,653
,מרן הרב עובדיה יוסף ישב ודן וליבן
,בדק היסטורית, בדק בספרי ההלכה

6
00:00:20,795 --> 00:00:21,980
.פסק שהם יהודים

7
00:00:22,583 --> 00:00:26,360
ועל פי הפסיקה שלו החליטה ממשלת ישראל
.להעלות אותם לארץ

8
00:00:27,180 --> 00:00:31,069
הבעיה היא שאין קשר בין ממשלת ישראל
.לממשלת אתיופיה

9
00:00:31,404 --> 00:00:35,077
,ביקשו מממשלת אתיופיה שישחררו את היהודים
.והממשלה לא הסכימה

10
00:00:35,143 --> 00:00:38,905
.לא מוכנים לשחרר אותם
,מדינה קצת עוינת לישראל

11
00:00:38,948 --> 00:00:39,590
.לא מוכנים

12
00:00:40,085 --> 00:00:45,410
ממשלת ישראל פנתה לממשלת ארצות הברית
שיפעילו לחץ על ממשלת אתיופיה

13
00:00:45,471 --> 00:00:49,557
שירשו לישראל להעלות
.את יהודי אתיופיה לארץ

14
00:00:49,621 --> 00:00:53,804
בארצות הברית לא התלהבו מהרעיון הזה
כי גם להם יש עניינים מדיניים

15
00:00:53,818 --> 00:00:55,057
,עם ממשלת אתיופיה

16
00:00:55,830 --> 00:00:59,399
.הם גם ככה צריכים לבקש מהם כמה בקשות
,יוסיפו גם את הבקשה הזאת

17
00:00:59,408 --> 00:01:00,971
.זה יבוא על חשבון בקשה שלהם

18
00:01:01,038 --> 00:01:02,944
?כמה אפשר לבקש מדינה ממדינה

19
00:01:03,266 --> 00:01:05,082
?ומה אכפת להם מיהודי אתיופיה

20
00:01:05,434 --> 00:01:12,993
ממשלת ישראל לחצה, אז הוועדה שממונה שם
במשרד החוץ האמריקאי התכנסו יחד

21
00:01:13,018 --> 00:01:17,984
כדי להחליט האם להיענות לבקשה הישראלית
או לא להיענות לבקשה הישראלית

22
00:01:17,996 --> 00:01:19,939
.כי זה בא על חשבון האינטרסים האמריקאים

23
00:01:20,903 --> 00:01:22,444
.והיו שם ויכוחים ודיונים

24
00:01:22,481 --> 00:01:29,215
היה אחד שישב והקשיב ושתק מבין
,כל חברי הוועדה, וראו בחוש, מבחינה מספרית

25
00:01:29,633 --> 00:01:34,878
מספר התומכים ומספר המתנגדים
.בדיוק 50 אחוז, 50 אחוז

26
00:01:35,598 --> 00:01:38,318
?במילים אחרות, האצבע של מי תכריע את הכף

27
00:01:38,569 --> 00:01:41,447
האצבע של זה שיושב ושותק
.ורק מקשיב לכל הוויכוחים

28
00:01:42,528 --> 00:01:45,198
,אז בשלב מסוים השתתקו כולם
,אמרו: טוב, מיצינו

29
00:01:45,281 --> 00:01:46,673
.אתה עכשיו אמור להכריע

30
00:01:46,833 --> 00:01:48,480
.הוא אמר: אני רוצה לספר לכם סיפור

31
00:01:49,722 --> 00:01:57,406
אבל קודם אני אקדים שאני תומך בעמדה
של אותם שאומרים כן לדרוש מממשלת אתיופיה

32
00:01:57,428 --> 00:01:59,344
.להעלות את כל היהודים לארץ

33
00:01:59,545 --> 00:02:00,339
.והוא לא יהודי

34
00:02:00,839 --> 00:02:01,943
,אבל הוא סיפר כך

35
00:02:02,679 --> 00:02:06,097
הוא אומר: לפני כמה שנים
,הוא חזר מהעבודה לבית

36
00:02:06,362 --> 00:02:10,247
.הוא שומע צפירות, אמבולנסים, מכבי אש

37
00:02:10,614 --> 00:02:12,167
.התקרב, חשכו עיניו

38
00:02:12,485 --> 00:02:14,241
.הוא רואה את הבית שלו, עלה באש

39
00:02:15,334 --> 00:02:19,201
.והמון אנשים מסביב
.ונכנס ללחץ נורא

40
00:02:19,240 --> 00:02:23,480
.אמרו לו: אל תדאג, ברוך השם, כולם ניצלו
,אשתו הצליחה לצאת בכוחות עצמה

41
00:02:23,539 --> 00:02:27,867
,שני ילדים נשארו בפנים, ילדים קטנים
,ואף אחד לא רצה להתקרב

42
00:02:27,880 --> 00:02:31,147
,להיכנס להציל אותם. הבית אפוף להבות
?מי יסכן את החיים שלו

43
00:02:32,173 --> 00:02:38,530
,לפתע בא יהודי עם צבע עור שחור
,יהודי מאתיופיה, אחר כך התברר

44
00:02:39,295 --> 00:02:44,878
,שהוא נכנס, שם על עצמו שמיכה מלאה במים
,נכנס לתוך הבית, חיבק את הילדים

45
00:02:44,891 --> 00:02:48,206
הוציא אותם, ממש סיכן את החיים
.כדי להציל אותם. לא קרה לו כלום

46
00:02:48,745 --> 00:02:50,926
,אז הוא אומר: אני ניגשתי אליו
לחצתי לו את היד

47
00:02:50,958 --> 00:02:53,570
והודיתי לו בחום
."ש"אתה הצלת לי את הילדים

48
00:02:53,609 --> 00:02:56,840
,הוא אמר לו: אני לא מבין איך עשית את זה
.אף אחד פה לא היה מוכן לסכן את החיים

49
00:02:57,322 --> 00:03:01,850
,אמר לו: אני יהודי
.ואצלנו בתורה יש ערך גדול לחיים

50
00:03:01,990 --> 00:03:06,712
ואני כך למדתי מהרב שלי
.שצריכים לעשות הכול כדי להציל חיי אדם

51
00:03:06,753 --> 00:03:09,850
,וזה לא משנה יהודי או לא יהודי
.אני אעשה הכול להציל כל אדם

52
00:03:10,119 --> 00:03:13,065
אז הוא אומר: יהודי אתיופי
,הציל את הילדים שלי

53
00:03:13,082 --> 00:03:15,160
?אני לא אצביע בעד יהודי אתיופיה

54
00:03:16,485 --> 00:03:20,366
ובזכות ההצבעה הזאת
.כל יהודי אתיופיה עלו לארץ

55
00:03:21,408 --> 00:03:22,823
,בואו נחשוב לעצמנו

56
00:03:23,480 --> 00:03:27,010
אותו יהודי מאתיופיה
שהיה בארצות הברית באותם הימים

57
00:03:27,229 --> 00:03:29,767
,והלך, סיכן את חייו להציל שני ילדים

58
00:03:30,204 --> 00:03:34,154
הוא העלה בדעתו שכל יהודי אתיופיה
?יעלו לארץ בזכותו

59
00:03:34,366 --> 00:03:35,479
.הוא לא חשב על זה

60
00:03:35,722 --> 00:03:38,388
,אבל "שלח לחמך על פני המים

61
00:03:38,585 --> 00:03:39,800
."ברוב הימים תמצאנו"

62
00:03:39,836 --> 00:03:40,827
,אתה לא יודע מתי

63
00:03:41,036 --> 00:03:42,909
אבל הקב"ה מסובב את הדברים

64
00:03:42,928 --> 00:03:46,260
.וכשמגיע הזמן הכול קורה לטובה ולברכה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה