הרב זמיר כהן - מדוע נשא שלמה המלך נסיכות רבות?

הרב זמיר כהן

כיצד ייתכן ששלמה המלך נשא נשים רבות? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,090 --> 00:00:01,946
.שלמה היה בעל רוח הקודש

2
00:00:01,956 --> 00:00:05,338
אדם שהוא בעל רוח הקודש
.הוא מאוד זך וטהור

3
00:00:05,516 --> 00:00:07,174
.בלי זה לא תשרה עליו רוח הקודש

4
00:00:07,802 --> 00:00:10,542
זה אדם שהוא בתוך גוף
.וכאילו שאין לו גוף

5
00:00:10,758 --> 00:00:13,482
.שומע את הנבואה של בורא עולם

6
00:00:13,502 --> 00:00:16,272
,שלמה המלך היה בקי בכל התורה כולה

7
00:00:16,286 --> 00:00:19,602
,חוץ משהיה בקי בכל החוכמות
.היה בקי בכל התורה

8
00:00:19,610 --> 00:00:23,802
הרמב"ן כותב שכל הידע שהיה לשלמה
,בתרופות, בעולם הצומח

9
00:00:23,824 --> 00:00:26,010
.את הכול הוא הוציא מתוך התורה

10
00:00:26,124 --> 00:00:29,078
,אנחנו קוראים פסוקים בתורה
.רואים רק את הרובד העליון

11
00:00:29,200 --> 00:00:32,386
,הוא, עם האיי-קיו שלו
ראה את הפנימיות של הדברים

12
00:00:32,582 --> 00:00:35,102
וכל החוכמה שהייתה לו ידע
.איך להוציא מהתורה

13
00:00:35,164 --> 00:00:37,266
.הוא זה שתיקן נטילת ידיים לסעודה

14
00:00:37,298 --> 00:00:40,012
,אמרנו שחכמי ישראל
.יש להם סמכות לתקן תקנות

15
00:00:40,176 --> 00:00:42,952
שלמה המלך ובית דינו
,הם שתיקנו נטילת ידיים

16
00:00:42,964 --> 00:00:44,212
.שעד היום אנחנו נוטלים

17
00:00:44,336 --> 00:00:45,922
.היה גדול בתורה שלמה

18
00:00:46,060 --> 00:00:50,564
:אז שואל האר"י הקדוש
?איך ייתכן שהוא נשא הרבה נשים

19
00:00:50,582 --> 00:00:56,802
ואילו נשים? מכל מדינה
.היה לוקח נסיכה, מגייר אותה

20
00:00:57,582 --> 00:01:02,286
,לא מגייר אותה גיור רפורמי
,ברוך השם שאז לא היו רפורמים

21
00:01:02,756 --> 00:01:06,204
הוא היה מגייר אותה על ידי
שהיה יושב איתה

22
00:01:06,476 --> 00:01:09,726
.ומוכיח לה שתורה מן השמיים, שיש בורא

23
00:01:09,944 --> 00:01:14,336
אפילו היום, אנשים שאין להם הרבה חוכמה
.יודעים להוכיח את הדברים האלה

24
00:01:14,528 --> 00:01:15,810
,שלמה המלך, כזה חכם

25
00:01:15,820 --> 00:01:19,824
מי ישב איתו וישמע את חוכמתו
?ויישאר בטיפשות שלו עם העבודה זרה

26
00:01:20,036 --> 00:01:23,336
אז היה יושב, מסביר להן
,עד שהיו רואות בחוש: ודאי יש אלוקים

27
00:01:23,350 --> 00:01:25,732
.התורה אמת
.בלהט היו רוצות להתגייר

28
00:01:25,964 --> 00:01:28,090
.אחרי שהיו מתגיירות היה מתחתן איתן

29
00:01:28,108 --> 00:01:29,784
?באמת שואל האר"י ז"ל: מה העניין בזה

30
00:01:29,800 --> 00:01:31,620
?מה אתה צריך נסיכות מכל העולם

31
00:01:31,642 --> 00:01:33,876
,אתה בקדושה, בקומות אחרות
?מה אתה צריך את זה

32
00:01:34,922 --> 00:01:39,326
,אומר האר"י: שלמה המלך
,שהיה מבין גדול בתורת הקבלה

33
00:01:39,948 --> 00:01:45,522
ידע שאם, נקרא לזה, מכל מכשיר
,הוא ייקח את הבטרייה

34
00:01:46,452 --> 00:01:50,730
הוא יצליח לאחד את כל העולם
.ולקרב את ביאת המשיח

35
00:01:51,430 --> 00:01:53,606
הוא מסביר שם בעומק איך על פי הקבלה

36
00:01:53,746 --> 00:01:57,084
,כשאתה לוקח נסיכה מהמדינה
,מגייר אותה, מתחתן איתה

37
00:01:57,106 --> 00:02:04,078
ואיך בעצם כל המלכות ההיא
הופכת להיות משועבדת לעניין של גאולה

38
00:02:04,092 --> 00:02:05,116
.וביאת המשיח

39
00:02:05,260 --> 00:02:07,530
.מהלך מאוד עמוק
.זה קבלה

40
00:02:08,046 --> 00:02:11,568
,הפשטנים מסבירים, חכמי הפשט
:שהיה לו שיקול פשוט

41
00:02:12,364 --> 00:02:18,216
שלמה המלך אמר: אם אני רוצה אחדות ושלום
,ולא יהיו מלחמות עם עם ישראל

42
00:02:19,012 --> 00:02:23,978
,ברגע שהבת של המלך היא אשתי
?המלך הזה יצא עליי למלחמה על עם ישראל

43
00:02:24,266 --> 00:02:26,606
.אין סיכוי
.אז כך יהיה שלום בין כל המדינות

44
00:02:26,664 --> 00:02:30,118
,נשיא ארצות הברית
,בתו התגיירה, התחתנה עם יהודי

45
00:02:30,218 --> 00:02:31,984
.תראו איזו גישה יש לו לעם ישראל

46
00:02:32,302 --> 00:02:34,812
.למה? כי יש לו במשפחה
.זה טבעי כך

47
00:02:34,864 --> 00:02:38,358
,אז על פי הפשט
,רצה להשיג שלום בין כל המדינות

48
00:02:38,654 --> 00:02:42,432
,רק הוא הלך על פי ההלכה
.לקחת רק לאחר גיור כהלכה

49
00:02:43,056 --> 00:02:47,656
,ועל פי הקבלה, זה היה הרבה יותר עמוק
.מהלך שקשור לעניין של הגאולה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה