הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - ממתק אחד או שניים

הרב זמיר כהן

מה מרוויח אדם ששולט בעצמו, ויודע לדחות סיפוקים? הרב זצמיר כהן על מחקר מדעי שמסביר איך מגיעים להצלחה בכל תחומי החיים

(אורך 2:32)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,170 --> 00:00:05,391
הזכרנו כאן בעבר את המחקר המפורסם
שנערך בארצות הברית

2
00:00:05,406 --> 00:00:07,816
,והתפרש על פני שנים רבות

3
00:00:07,998 --> 00:00:14,156
,נתנו לילדים לאכול ממתק שהם מאוד אוהבים
אבל אמרו להם: מי שיתאפק עשר דקות

4
00:00:14,169 --> 00:00:18,540
.וימתין עד שנחזור לכאן - יקבל ממתק כפול

5
00:00:19,028 --> 00:00:21,406
,החוקרים יצאו
.השאירו את הילדים ליד השולחן

6
00:00:21,418 --> 00:00:25,436
כל ילד, יש בסמוך אליו
,ממתק שהוא אוהב בצלחת

7
00:00:26,118 --> 00:00:29,742
ויש שם מצלמות, על כל ילד
.יש מצלמה שמצלמת את ההתנהגות

8
00:00:30,256 --> 00:00:32,396
,היו ילדים שמייד לקחו ואכלו

9
00:00:33,456 --> 00:00:37,632
.ממתק, אמרו לו יש רשות - אכל
.הוא ילד, בן ארבע, בן חמש

10
00:00:38,068 --> 00:00:43,878
היו ילדים שרואים בצילומים איך הם נאבקים
.עם עצמם האם לאכול או לא לאכול

11
00:00:44,324 --> 00:00:47,462
,עקבו אחרי הילדים האלה במשך שנים רבות

12
00:00:47,752 --> 00:00:53,260
התברר שאותם שהתאפקו ולא אכלו מייד
,"כי חשבו "אני אתאפק - אקבל כפול

13
00:00:53,814 --> 00:00:59,012
הפכו להיות בבגרותם אנשים מוצלחים
,בכל התחומים

14
00:00:59,474 --> 00:01:03,824
,בכספים, התעשרו, בזוגיות, שלום בית

15
00:01:04,188 --> 00:01:05,668
.אנשים שונים לחלוטין

16
00:01:05,702 --> 00:01:11,022
,ואלה שלא התאפקו, מה שבא להם עשו
:זה לימד על כל הקו שלהם בחיים

17
00:01:11,176 --> 00:01:13,590
,מכעיסים אותו, הוא מייד מגיב
?אז איך יהיה לו שלום בית

18
00:01:13,608 --> 00:01:14,936
.אין לו שליטה עצמית

19
00:01:14,966 --> 00:01:21,050
,וכך כל תחום ותחום, כשהאדם, גם בכספים
במקום להשקיע את הכסף, לשמור אותו

20
00:01:21,080 --> 00:01:26,679
,ולקנות מה שצריך לקנות, להתבסס עם בית
.הולך ברחוב, קונה את זה, מתחשק לו את זה

21
00:01:26,828 --> 00:01:29,886
?איך הוא יתקדם בחיים
?איך הוא יגיע לדירה משלו

22
00:01:29,904 --> 00:01:32,138
,הוא לא יודע להתאפק
.הוא לא יודע לדחות סיפוקים

23
00:01:32,290 --> 00:01:36,490
,אבל אדם שיודע להתאפק
,אף על פי שזה נראה לו פרוטה בסך הכול

24
00:01:36,508 --> 00:01:38,412
?הוא אומר: מה יש בזה, סתם לקנות עכשיו

25
00:01:38,920 --> 00:01:39,952
.הכסף הזה הוא כלום

26
00:01:39,990 --> 00:01:44,384
,אבל הוא יודע - תחשוב על העתיד
.פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול

27
00:01:44,414 --> 00:01:49,066
,שקל ועוד... אל תזלזל אפילו בשקל
.בסופו של דבר אתה תגיע לדירה

28
00:01:49,088 --> 00:01:50,492
,אתה מזלזל בכספים קטנים

29
00:01:50,518 --> 00:01:52,296
.בסופו של דבר מפסיד את הכול

30
00:01:52,878 --> 00:01:58,418
לכן המחקר הזה של דחיית סיפוקים

31
00:01:58,440 --> 00:02:02,298
הוא מוכיח בצורה ברורה
,את הדברים שאומר כאן שלמה המלך

32
00:02:02,422 --> 00:02:06,582
- כשהאדם מתאפק, שומר
מצליח לאורך ימים ושנים

33
00:02:06,590 --> 00:02:08,856
,כי גם כשמכעיסים אותו
,הוא יודע - עדיף לי לשתוק

34
00:02:08,860 --> 00:02:10,060
,נכון שבא לי לומר

35
00:02:10,362 --> 00:02:12,088
,אבל אם אני אומר יצא מזה ריב

36
00:02:12,092 --> 00:02:14,858
.עזוב, בוא נתאפק, עכשיו לא נדבר

37
00:02:15,014 --> 00:02:18,094
,למה? נפתור את הבעיה מחר בדרכי שלום

38
00:02:18,221 --> 00:02:20,620
.באווירה רגועה, לא עכשיו במתח ובעצבים

39
00:02:21,318 --> 00:02:24,178
,כך האדם משיג כשהוא חושב על כל מילה

40
00:02:24,190 --> 00:02:26,478
,על כל משפט, איך להתנסח

41
00:02:26,486 --> 00:02:27,816
,מה לעשות עם הכסף

42
00:02:27,934 --> 00:02:29,724
.מצליח בכל תחומי החיים