הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איך אפשר לשלוט על מחשבות שליליות?

הרב זמיר כהן

כשטוב לנו, לעיתים דווקא אז מתחילות הדאגות - איך אפשר לשלוט על המחשבות השליליות? הרב זמיר כהן בתשובה קולעת ומחכימה

(אורך 2:06)

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,454 --> 00:00:23,999
,פעמים באמת שהדמיון של האדם
הפחד שלו מאיזה אסון

2
00:00:24,260 --> 00:00:26,250
.זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה

3
00:00:26,262 --> 00:00:28,554
."וזה פסוק: "ואשר יגורתי יבוא לי

4
00:00:28,570 --> 00:00:34,320
,המהר"ל מפראג הסביר שכשאדם מפחד ממשהו
.הוא מקטין את עצמו לפני אותו דבר

5
00:00:34,340 --> 00:00:39,778
,אם האדם חי באמונה וביטחון
,אומר: אני שם את עצמי בידיים של בורא עולם

6
00:00:39,790 --> 00:00:43,610
,"אני סומך עליו "כגמול עלי אימו
.כמו תינוק בידיים של האימא

7
00:00:44,134 --> 00:00:48,540
אדם שהוא עובד השם סיפר שהוא היה בטיסה
.והמטוס פתאום עלה וירד

8
00:00:48,554 --> 00:00:51,886
יש מקומות שיש טלטלות של אוויר
וכולם צורחים וצועקים

9
00:00:51,898 --> 00:00:55,088
.והדברים מתגלגלים על הרצפה, וכולם בלחץ

10
00:00:55,182 --> 00:00:58,168
הוא אומר שהוא בזמנים האלה
עוצם את העיניים

11
00:00:58,178 --> 00:01:02,174
ומדמיין איזה תענוג להיות
כמו תינוק בידיים של בורא עולם

12
00:01:02,186 --> 00:01:05,010
.שמנדנד אותי עכשיו באוויר

13
00:01:05,024 --> 00:01:09,018
כמה שהאדם ירגיל את עצמו יותר
,"ל"השלך על ה' יהבך

14
00:01:09,020 --> 00:01:12,846
,כלומר כפשוטו - תשליך עליו
,תזרוק אליו את הכול

15
00:01:12,896 --> 00:01:14,646
.אתה תעשה את ההשתדלות שלך

16
00:01:14,660 --> 00:01:17,648
.אבל להיכנס לדאגות ולחצים? חס ושלום

17
00:01:17,820 --> 00:01:21,808
,"אקרא לאלוהים עליון לאל גומר עליי"
.והוא יעשה את השאר

18
00:01:21,860 --> 00:01:23,688
.ממילא האדם גם לא מפחד

19
00:01:23,700 --> 00:01:27,694
כמו הכלל הידוע, שמי שפוחד מאחד
,לא מפחד מאף אחד

20
00:01:27,906 --> 00:01:30,894
כך האדם צריך להרגיל את עצמו
לפחד רק מבורא עולם

21
00:01:31,104 --> 00:01:32,982
.ולא לפחד משום דבר

22
00:01:33,014 --> 00:01:37,016
:והגברת ששאלה, שתאמר לעצמה
,הרי היא יודעת שהכול דמיונות

23
00:01:37,024 --> 00:01:40,646
,תסביר לעצמה: הרי כל זה דמיונות
.אין סיבה אמיתית לפחד

24
00:01:40,658 --> 00:01:43,098
יש בורא עולם שמשגיח, וכך תהיה רגועה

25
00:01:43,340 --> 00:01:46,818
"ולא צריך לחשוש מ"אשר יגורתי יבוא לי
."כי כבר לא יהיה "יגורתי