הרב זמיר כהן על פטירת הרב ישעיהו הבר זצ"ל

הרב זמיר כהן

איך ייתכן שאדם שעשה כל כך הרבה למען אחרים, נפטר מהקורונה בגיל צעיר יחסית? הרב זמיר כהן על הרב ישעיהו הבר זצ"ל ועל החיזוק העצום שניתן ללמוד מפטירתו

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,490 --> 00:00:03,460
כולנו התבשרנו בעצב ובתדהמה

2
00:00:03,480 --> 00:00:06,830
,אודות פטירתו של הרב ישעיהו הבר

3
00:00:06,840 --> 00:00:09,800
"אדם שהקים את הארגון "מתנת חיים

4
00:00:09,820 --> 00:00:11,410
.והקדיש את חייו לתת חיים

5
00:00:11,420 --> 00:00:13,520
למעלה מ-800 בני אדם

6
00:00:13,560 --> 00:00:17,130
ניצלו על ידי הפעילות שלו
של תרומת כליה

7
00:00:17,140 --> 00:00:18,930
,ועשה דברים גדולים ועצומים

8
00:00:18,940 --> 00:00:20,450
.ונפטר מהקורונה

9
00:00:20,460 --> 00:00:22,810
:זה דבר שהרבה התעוררו בשאלה

10
00:00:22,820 --> 00:00:25,170
,איך יכול להיות שאדם כזה

11
00:00:25,180 --> 00:00:28,050
,שעשה כל כך הרבה ונתן חיים לאחרים

12
00:00:28,060 --> 00:00:30,710
דווקא הוא נפטר בגיל יחסית צעיר

13
00:00:30,720 --> 00:00:34,700
,ומהמחלה הנוראה הזו
?איך יכול להיות דבר כזה

14
00:00:34,740 --> 00:00:36,410
זה ודאי שאנחנו בתור בני אדם

15
00:00:36,420 --> 00:00:39,400
לא יכולים לדעת את החשבונות
,של הקב"ה עד הסוף

16
00:00:39,420 --> 00:00:42,410
אבל יש כיוון חשיבה שחז"ל לימדו אותנו

17
00:00:42,420 --> 00:00:44,380
,וכדאי להתבונן בעניין הזה

18
00:00:44,390 --> 00:00:47,040
.לקחת את הדברים לחיזוק עצמי

19
00:00:47,450 --> 00:00:52,600
,חז"ל מספרים שרבי יהושע בן לוי
היה בסוף תקופת התנאים

20
00:00:52,610 --> 00:00:56,050
והיה אדם קדוש, כמו שמסופר
.בחז"ל בכמה מקומות

21
00:00:56,380 --> 00:00:58,360
.היה רגיל בגילוי אליהו

22
00:00:58,800 --> 00:01:04,530
והנה, באחד המקרים כשהוא היה
,עם אליהו הנביא בשליחויות שונות

23
00:01:04,850 --> 00:01:08,010
.נכנסו להתארח בבית זוג עניים

24
00:01:08,020 --> 00:01:12,530
עניים מרודים, כל הפרנסה שלהם הייתה
מפרה כחושה שהייתה רועה בחצר

25
00:01:12,770 --> 00:01:15,450
.והחלב שלה מפרנס את כל המשפחה

26
00:01:15,970 --> 00:01:18,800
העני ואשתו קיבלו אותם
,בסבר פנים יפות

27
00:01:18,820 --> 00:01:21,810
.נתנו להם לאכול ולשתות
,בקושי יש להם למשפחה

28
00:01:21,820 --> 00:01:22,810
.נתנו להם

29
00:01:23,140 --> 00:01:26,130
,הציעו להם את המיטות שלהם
.ישנו הם על הרצפה

30
00:01:26,340 --> 00:01:28,720
הם לא יודעים שזה אליהו הנביא
.וזה רבי יהושע בן לוי

31
00:01:28,740 --> 00:01:30,330
.חשבו שזוג עניים

32
00:01:30,660 --> 00:01:33,880
.והרב בליבו היה שמח עבורם

33
00:01:33,910 --> 00:01:39,040
היה ברור לו שמן הסתם לפני שנצא
יניח להם איזה יהלום על השולחן

34
00:01:39,060 --> 00:01:41,040
.או מעטפה מלאה מזומנים

35
00:01:41,220 --> 00:01:43,220
שאם לא כן, למה הוא
?מעמיד אותם בניסיון

36
00:01:43,500 --> 00:01:46,500
והנה, להפתעתו, כשכולם ישנו

37
00:01:46,540 --> 00:01:48,150
,קמו שניהם ויצאו

38
00:01:48,170 --> 00:01:52,210
אבל הוא רואה את אליהו הנביא
.ניגש לפרה, הורג אותה וממשיך בדרכו

39
00:01:53,640 --> 00:01:55,730
:הוא לא התאפק, שאל אותו
?איך יכול להיות דבר כזה

40
00:01:55,740 --> 00:01:58,610
,הייתי בטוח שתעשיר אותם
.לא שתהרוס להם את הפרנסה

41
00:01:59,490 --> 00:02:04,920
,אמר לו אליהו הנביא: תדע לך
כל אדם לפני שבא לעולם

42
00:02:04,950 --> 00:02:07,060
.קובעים לו כמה שנים הוא יחיה בעולם

43
00:02:07,300 --> 00:02:11,680
,יש אדם שקובעים לו 90 שנה
יש אדם שקובעים לו 30 שנה

44
00:02:11,700 --> 00:02:14,690
,ויש שבע שנים
.כל אדם לפי התיקון של נשמתו

45
00:02:15,140 --> 00:02:17,130
.מגיע הזמן, עוזב את העולם

46
00:02:17,640 --> 00:02:23,250
אבל יש מצוות מסוימות
שבאמצעותן האדם יכול להאריך את חייו

47
00:02:23,260 --> 00:02:24,450
.בעוד כמה שנים

48
00:02:25,050 --> 00:02:28,450
,והזוג הזה, כמו שראית
.הם בעלי חסד עצומים

49
00:02:28,950 --> 00:02:33,810
,הם לא יודעים שעל אשתו של העני נגזר
,עוד לפני לידתה

50
00:02:33,820 --> 00:02:35,810
.שהיא צריכה לעזוב את העולם בגיל צעיר

51
00:02:36,310 --> 00:02:38,810
הבוקר הוא היה אמור לקום
.ולראות אותה ללא רוח חיים

52
00:02:39,130 --> 00:02:43,130
לא בגלל עוונות שהיא עשתה, אלא כי כך מראש
.אלה השנים שהיא קיבלה

53
00:02:43,930 --> 00:02:46,530
,אבל מכיוון שהם כל כך בעלי חסד

54
00:02:46,540 --> 00:02:49,530
נשלחתי משמיים להעמיד אותם
.בניסיון קשה

55
00:02:49,910 --> 00:02:52,520
,להפריע להם באמצע הלילה
.להעיר אותם

56
00:02:52,880 --> 00:02:58,540
,אם יקיימו הכנסת אורחים
.במקום האישה - הפרה תהיה כפרה עליה

57
00:02:58,980 --> 00:02:59,530
.וכך היה

58
00:02:59,980 --> 00:03:03,410
נכון שהוא יקום בבוקר וירים עיניים
,ויגיד: ריבונו של עולם

59
00:03:03,420 --> 00:03:06,570
,דווקא עכשיו, כשעשיתי חסד כזה גדול

60
00:03:06,580 --> 00:03:10,290
?עמדתי בניסיון, הפרנסה שלי נהרסה

61
00:03:10,580 --> 00:03:15,370
אבל הוא לא ידע שבזכות זה
.אשתו תחיה עוד שנים רבות

62
00:03:15,380 --> 00:03:20,880
אז עכשיו במקום פרה הוא יתפרנס
.מסנדלרות, מנגרות, מעבודה אחרת

63
00:03:20,900 --> 00:03:25,640
,אבל הוא זכה והיא זכתה להאריך ימים
,לצבור עוד תורה, עוד מצוות

64
00:03:25,640 --> 00:03:27,330
עוד שכר לעולם האמת

65
00:03:27,340 --> 00:03:29,330
.ולהיות מאושרים ביחד עם ילדיהם

66
00:03:30,050 --> 00:03:33,250
הסיפור הזה נותן לנו טעימה
.מדרכי ההנהגה האלוקית

67
00:03:34,050 --> 00:03:39,160
אנחנו לא יודעים בשמיים מראש
,כמה הרב הצדיק הזה היה אמור לחיות בעולם

68
00:03:39,180 --> 00:03:42,240
,אבל ייתכן מאוד
.הרי הוא עצמו היה מושתל כליה

69
00:03:42,250 --> 00:03:45,850
ייתכן מאוד שעוד לפני שנים רבות
,היה אמור לעזוב את העולם

70
00:03:45,860 --> 00:03:49,080
,ודווקא בזכות החיים שהוא נתן לאחרים

71
00:03:49,100 --> 00:03:51,010
,החסד שהוא עשה עם האחרים

72
00:03:51,020 --> 00:03:54,800
.הקב"ה האריך את ימיו בעוד שנים ארוכות

73
00:03:54,820 --> 00:03:58,860
אז לנו, שרגילים להסתכלות שטחית
,של מה שקורה בעולם

74
00:03:58,870 --> 00:04:01,480
,נראה תמוה
.אדם נפטר בגיל צעיר

75
00:04:01,500 --> 00:04:05,340
אבל אין ספק שהקב"ה נותן
לכל אדם ואדם

76
00:04:05,360 --> 00:04:06,930
.שפע ברכה והצלחה

77
00:04:06,940 --> 00:04:09,068
הרי כל אדם שיש לו אמונה בבורא עולם

78
00:04:09,140 --> 00:04:12,770
ברור לו שעל כל טוב שאתה עושה
.תקבל רק טוב

79
00:04:13,280 --> 00:04:15,370
ויהי רצון שנזכה כולנו יחד

80
00:04:15,770 --> 00:04:20,133
לגאולה שלמה, לתחיית המתים
.במהרה בימינו, אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה