הרב יגאל כהן - מה יקרה כשיבוא המשיח?

הרב יגאל כהן

מה יקרה כשיבוא המשיח, ואיך להתכונן לימי הגאולה? הרב יגאל כהן בהרצאה חשובה ומרתקת

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,440 --> 00:00:06,320
כתוב: "משחרב בית המקדש
."ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים

2
00:00:06,560 --> 00:00:10,280
,אנחנו לא נביאים
אנחנו לא יודעים האם

3
00:00:11,400 --> 00:00:13,440
,זה סימן למשיח או לא סימן למשיח

4
00:00:14,000 --> 00:00:16,480
אבל ב-13 העיקרים שתיקן לנו הרמב"ם

5
00:00:16,840 --> 00:00:18,880
."כתוב: "בכל יום אחכה לו שיבוא

6
00:00:20,000 --> 00:00:21,280
.תבוא הגאולה

7
00:00:21,640 --> 00:00:24,520
זה נראה שיש פה
.הרבה סימנים לביאת המשיח

8
00:00:24,920 --> 00:00:28,640
,לפי הסימנים שהביאו לנו חז"ל
.הרבה סימנים, הכול משתגע

9
00:00:28,720 --> 00:00:30,680
..."היוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה"

10
00:00:30,920 --> 00:00:32,920
,כל העולם הולך לכיוון אחד

11
00:00:33,280 --> 00:00:34,600
.של גאולה

12
00:00:35,280 --> 00:00:37,280
,ואם הגאולה תבוא, היא תבוא מייד

13
00:00:37,720 --> 00:00:40,400
,בשנייה אחת
.ואי אפשר לחזור בתשובה אחרי זה

14
00:00:40,800 --> 00:00:43,840
.אחרי שיבוא מלך המשיח, נגמר

15
00:00:44,480 --> 00:00:46,240
ומי יודע אם זה סימן

16
00:00:46,360 --> 00:00:49,200
שהקב"ה עכשיו מביא לנו
?לגאולה השלמה

17
00:00:49,680 --> 00:00:52,760
,אז כל אחד ואחד
,לפני שאנחנו נראה את המשיח

18
00:00:52,840 --> 00:00:54,800
.והמשיח פתאום יבוא אל היכלו

19
00:00:54,920 --> 00:00:56,720
."פתאום יבוא האדון אל היכלו"

20
00:00:56,840 --> 00:00:58,920
.בום, בשנייה אחת

21
00:00:59,280 --> 00:01:04,040
.שומעים קול שופר, הגיע זמן גאולתכם
."ענווים, ענווים, הגיע זמן גאולתכם"

22
00:01:04,120 --> 00:01:06,800
,ככה הוא יבוא ויצעק
.מלך המשיח, על גבי בית המקדש

23
00:01:07,960 --> 00:01:09,800
?אנחנו מוכנים או לא מוכנים

24
00:01:10,120 --> 00:01:12,440
,כל אחד צריך לשאול את עצמו
.האם אני מוכן או לא מוכן

25
00:01:12,960 --> 00:01:14,800
.אתה צריך להיות מוכן, אחי

26
00:01:14,880 --> 00:01:16,800
אתה צריך להיות מוכן
שעכשיו תבוא הגאולה

27
00:01:16,880 --> 00:01:19,560
,ואתה תבוא למלך המשיח
:תלחץ לו את היד ותגיד לו

28
00:01:19,640 --> 00:01:22,320
.ברוך בואך, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו

29
00:01:22,520 --> 00:01:25,480
.מלכנו, ברוך הבא, מלך המשיח

30
00:01:26,000 --> 00:01:27,200
.כן

31
00:01:27,360 --> 00:01:29,480
,כדי להגיד את זה
,"ברוך הבא, מלך המשיח"

32
00:01:29,560 --> 00:01:31,240
.כל אחד ואחד צריך לבדוק את עצמו

33
00:01:31,600 --> 00:01:33,520
,מי שנופל באינטרנט, אחים יקרים

34
00:01:33,600 --> 00:01:36,880
,בסרטים לא יפים
,במקומות לא יפים, בבקשה

35
00:01:37,680 --> 00:01:39,440
.זה הזמן להפסיק עם זה

36
00:01:39,680 --> 00:01:41,640
.עכשיו אנחנו נמצאים במקום למטה

37
00:01:41,880 --> 00:01:45,160
,זה הזמן להפסיק עם זה
.אין בזה שום תועלת, אין בזה שום דבר טוב

38
00:01:45,880 --> 00:01:47,760
."הכול "הבל ורעות רוח

39
00:01:48,120 --> 00:01:52,720
,זה הזמן שלנו להגיד לקב"ה
:כי אין לנו משהו אחר

40
00:01:53,080 --> 00:01:55,240
,ריבונו של עולם
.אנחנו אוהבים אותך

41
00:01:55,360 --> 00:01:57,600
,ריבונו של עולם
.אנחנו רוצים בקרבתך

42
00:01:57,840 --> 00:02:00,800
,ריבונו של עולם
.אנחנו הבנים שלך

43
00:02:01,200 --> 00:02:04,320
.הבנו את המסר
.אנחנו סומכים עליך

44
00:02:04,640 --> 00:02:06,120
.אנחנו לא מפחדים

45
00:02:06,440 --> 00:02:08,120
.אנחנו בטוחים בך

46
00:02:08,560 --> 00:02:11,400
."בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך"

47
00:02:11,640 --> 00:02:14,280
,שאתה תגאל אותנו
,שאתה תשמור אותנו

48
00:02:14,440 --> 00:02:17,920
ואנחנו אבל גם
.משתדלים להיות טובים יותר

49
00:02:18,480 --> 00:02:20,480
,אנחנו נשתדל לא לדבר לשון הרע

50
00:02:20,800 --> 00:02:23,920
נשתדל לאהוב כל יהודי
,מעם ישראל אהבת אמת

51
00:02:24,080 --> 00:02:26,600
נשתדל לחפש תמיד
,דברים טובים על אחרים

52
00:02:26,960 --> 00:02:29,520
נשתדל לראות
.את הדברים הטובים שיש בכל יהודי

53
00:02:30,000 --> 00:02:31,200
.מידת הענווה

54
00:02:31,280 --> 00:02:33,040
.אנחנו לא נתגאה, בורא עולם

55
00:02:33,280 --> 00:02:35,320
,לא נתגאה על משהו שהוא לא שלנו

56
00:02:35,480 --> 00:02:38,720
,כי באמת הכול שלך
.הכול מהידיים שלך

57
00:02:39,040 --> 00:02:41,200
.אנחנו לא נתגאה בדבר שהוא לא שלנו

58
00:02:41,600 --> 00:02:45,560
,דבר נוסף, אחים יקרים
,את השבת הקרובה אנחנו נשמור כמו שצריך

59
00:02:45,840 --> 00:02:49,440
,נהדר בה
.נקיים את השבת הזאת, שבת כהלכתה

60
00:02:49,800 --> 00:02:53,920
,אות היא ביני וביניכם", "אות היא לעולם"
."כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ

61
00:02:54,080 --> 00:02:56,480
,אנחנו נראה לך, ריבונו של עולם
,שאנחנו בנים אמיתיים שלך

62
00:02:56,560 --> 00:02:58,440
.שאנחנו אוהבים אותך אהבת אמת

63
00:02:58,560 --> 00:03:03,240
ובסופו של דבר, כל אחד ואחד
,שיקבל את הקבלה הקטנה הזאת על עצמו

64
00:03:03,680 --> 00:03:07,240
,שלום בית יותר
,נחזק את הכבוד שלנו לזולת

65
00:03:07,520 --> 00:03:09,120
,ובעזרת השם יתברך

66
00:03:09,480 --> 00:03:12,520
.אין פחד, אנחנו בידיים טובות

67
00:03:12,800 --> 00:03:15,040
.הפחד נובע מחוסר באמונה

68
00:03:15,280 --> 00:03:17,800
.מי שיש לו אמונה, אין לו פחד

69
00:03:18,040 --> 00:03:21,280
.אנחנו בידיים של בורא עולם

70
00:03:21,560 --> 00:03:23,680
,אם אתה יודע שאתה בידיים של בורא עולם

71
00:03:23,880 --> 00:03:25,800
.אתה לא מפחד מכלום

72
00:03:25,920 --> 00:03:30,040
הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי
:חובק עולם

73
00:03:30,240 --> 00:03:32,320
.מוקד הקבלות העולמי

74
00:03:32,400 --> 00:03:36,200
,צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה

75
00:03:36,280 --> 00:03:40,640
וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל

76
00:03:40,720 --> 00:03:43,480
.שיבורך על ידי גדולי ישראל

77
00:03:43,560 --> 00:03:47,640
.קבלה אחת שלך - הצלה גדולה לעולם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה