הרב זמיר כהן - ריפוי בדיבור

הרב זמיר כהן

כיצד ניתן לרפא באמצעות דיבור, ומה המקור לכך בתלמוד? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,786 --> 00:00:17,201
יש נקודה מעניינת שפרויד עמד עליה
,ובעצם חידש אותה בעולם המדע

2
00:00:17,463 --> 00:00:22,415
,שניתן לטפל באדם באמצעות שיחות
.ריפוי באמצעות דיבור

3
00:00:22,885 --> 00:00:27,937
הוא טען שאפילו בעיות פיזיות
.שיש לאדם בגוף קשורות הרבה לנפש האדם

4
00:00:28,232 --> 00:00:29,972
,הייתה לו את הספה המפורסמת שלו

5
00:00:29,998 --> 00:00:31,332
,שהיו באים אליו מטופלים

6
00:00:31,450 --> 00:00:33,036
,שוכבים על הספה, נשענים

7
00:00:33,086 --> 00:00:35,910
.הוא היה יושב ליד הראש ונותן לאדם שידבר

8
00:00:36,152 --> 00:00:40,823
,טען שעצם הדבר שאדם מספר על עצמו
,מספר על הקשיים, על ההתמודדויות

9
00:00:41,067 --> 00:00:44,360
אפילו שהוא חושב שהוא מספר
,כדי לקבל תשובה, כדי לקבל פתרון

10
00:00:44,540 --> 00:00:47,970
,עצם העובדה שהוא מדבר
.זה כבר חלק מהריפוי של האדם

11
00:00:48,160 --> 00:00:49,230
.וזה הוכח עם הזמן

12
00:00:50,858 --> 00:00:53,490
.לא הרבה יודעים שגם זה כתוב אצלנו בתלמוד

13
00:00:53,974 --> 00:00:58,280
:יש פסוק ששלמה המלך אומר
."דאגה בלב איש ישחנה"

14
00:00:58,503 --> 00:01:00,216
.מה זה "ישחנה"? תנמיך אותה

15
00:01:00,255 --> 00:01:02,563
,כשיש לך דאגה, הדמיון רץ קדימה

16
00:01:02,602 --> 00:01:06,243
ואם יקרה כך אז התוצאה תהיה כך
...ואז יבואו ויגידו לי כך ואז יהיה

17
00:01:06,452 --> 00:01:10,337
הדמיון מנפח את הדבר
.עד שהוא באמת נכנס לפחד גדול, ללחצים

18
00:01:10,764 --> 00:01:13,916
,אז שלמה המלך אומר: יש לך דאגה
.תקטין אותה, אל תנפח אותה

19
00:01:14,396 --> 00:01:15,252
?איך עושים את זה

20
00:01:15,360 --> 00:01:17,336
.אומרת הגמרא שיש שתי דרכים

21
00:01:17,580 --> 00:01:20,224
- "יש אומרים: "דאגה בלב איש ישחנה

22
00:01:20,466 --> 00:01:22,247
.על ידי שישיחנה מדעתו

23
00:01:22,618 --> 00:01:25,297
,ויש אומרים על ידי שישחינה לאחרים

24
00:01:25,455 --> 00:01:26,503
.שיספר לאחרים

25
00:01:26,801 --> 00:01:29,140
.ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם נכונים

26
00:01:29,639 --> 00:01:33,088
,גם לעניין להסיח את הדעת מזה
.תתעסק עם דברים אחרים

27
00:01:33,252 --> 00:01:35,469
אתה צריך לעשות השתדלות
,כדי לפתור את הבעיה

28
00:01:35,598 --> 00:01:40,202
,תעשה השתדלות, אבל אין לך מה לעשות יותר
?רק לאכול את עצמך עם דאגות

29
00:01:40,279 --> 00:01:43,133
,ניקח למשל דוגמה פשוטה
,אדם שלא מרגיש טוב

30
00:01:43,188 --> 00:01:46,640
,איש, אישה הלכו לקופת חולים
,הרופא נבהל, שלח אותם לבית חולים

31
00:01:46,698 --> 00:01:52,470
עשו בדיקות, הבדיקות האלה קריטיות לגלות
.האם חס ושלום יש מחלה מסוכנת מקננת בגופו

32
00:01:52,755 --> 00:01:54,993
עכשיו מחכים שלושה שבועות
עד שיגיעו התשובות

33
00:01:55,218 --> 00:01:57,334
.האם יש מחלה מסוכנת או שזה שום דבר

34
00:01:57,654 --> 00:01:59,270
.האדם נלחץ בשבועות האלה

35
00:01:59,379 --> 00:02:03,164
רק הלחץ והפחדים שלו יכולים להזיק לו
.יותר מהמחלה

36
00:02:03,960 --> 00:02:06,800
:כאן צריך לומר לעצמו
.אני עשיתי את ההשתדלות שלי

37
00:02:07,172 --> 00:02:09,540
- לאחר שעשה את ההשתדלות
.השאר בידי שמיים

38
00:02:09,719 --> 00:02:12,991
,מסיח את הדעת ממה שמלחיץ אותו
.נהיה יותר רגוע

39
00:02:13,352 --> 00:02:17,069
,ויש אומרים ישיחנה לאחרים
,זו עוד שיטה, מה שמייחסים לפרויד

40
00:02:17,108 --> 00:02:18,384
,למעשה זה כתוב בגמרא

41
00:02:18,573 --> 00:02:22,649
כשמדברים עם אדם אוהב
,ומספרים לו את ההתמודדויות

42
00:02:22,661 --> 00:02:26,035
- את הרגשות, את הקשיים
.עצם הדיבור פותר הרבה

43
00:02:29,877 --> 00:02:32,120
יש אנשים שמאוד כועסים על מישהו

44
00:02:32,210 --> 00:02:33,184
,והם כל הזמן בוערים

45
00:02:33,201 --> 00:02:35,248
.מדברים עם עצמם בזעם על אותו אדם

46
00:02:35,436 --> 00:02:39,067
,עצה טובה: לקחת דף ועט
לרשום מכתב לאותו אדם

47
00:02:39,239 --> 00:02:40,870
.ושם את כל העצבים להוציא

48
00:02:41,350 --> 00:02:44,099
,מסיימים לכתוב, לקחת את המכתב
.לקרוע, לזרוק לפח

49
00:02:44,583 --> 00:02:47,898
פתאום האדם יגלה שהוא נרגע
.אף על פי שההוא לא קיבל את המכתב

50
00:02:48,267 --> 00:02:51,264
עצם העובדה שאדם כותב
,והוא הוציא את הדברים מעצמו

51
00:02:51,352 --> 00:02:52,341
,העלה את זה על הכתב

52
00:02:52,427 --> 00:02:54,360
,גם כשהוא זורק לפח, זה מרגיע אותו

53
00:02:54,790 --> 00:02:58,163
כי אתה יודע שאתה לא תלך עכשיו
לומר לו את הדברים ולא יצא מזה שום דבר

54
00:02:58,179 --> 00:03:01,480
.ואם תגיד לו, רק תריבו יותר
.אבל אתה יכול לפרוק את המתח

55
00:03:01,527 --> 00:03:05,184
- דאגה בלב איש ישיחנה
,או בדיבור או לפחות בכתב

56
00:03:05,352 --> 00:03:06,764
.ואז פותר הרבה בעיות

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה