הרב זמיר כהן - נפלאות מצרים בדורנו? סרטון חיזוק #10

הרב זמיר כהן

איך אפשר להסביר תופעות טבע שתועדו ברחבי העולם בצל מגיפת הקורונה? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,930 --> 00:00:17,170
כשרואים את ההתרחשויות בעולם היום
,במקביל לנבואות שנאמרו

2
00:00:17,200 --> 00:00:21,410
,שבעים השנים האחרונות
,קיבוץ הגלויות של עם ישראל לארץ ישראל

3
00:00:21,430 --> 00:00:23,220
הפריחה של ארץ ישראל

4
00:00:23,270 --> 00:00:27,830
,ועוד ועוד פרטים רבים
"שבהרצאה שנקראת "נבואות אחרית הימים

5
00:00:27,850 --> 00:00:30,750
הארכנו בה יותר משעה
,על הסימנים שנאמרו

6
00:00:30,760 --> 00:00:32,900
.דברים שמתגשמים בזה אחר זה

7
00:00:33,020 --> 00:00:35,920
.כל הסימנים האלה מתחברים אחד לאחד

8
00:00:36,350 --> 00:00:39,860
.אבל ב"מיכה" יש נבואה מעניינת

9
00:00:39,970 --> 00:00:41,020
:שם נאמר

10
00:00:47,500 --> 00:00:51,090
רוב האנשים מכירים את הפסוק הזה
,דווקא ממשנה בסוף סוטה

11
00:00:51,110 --> 00:00:52,810
שם נאמר בעקבתא דמשיחא

12
00:00:52,819 --> 00:00:54,419
.מה יקרה באותה תקופה

13
00:00:54,420 --> 00:00:57,970
ובאמת אדם שבוחן
,את אלף השנים האחרונות אפילו

14
00:00:58,020 --> 00:01:03,300
ההתייחסות של ילדים להורים
,והתפנית ב-20, 30 השנים האחרונות

15
00:01:03,340 --> 00:01:06,100
.הרי זו צניחה שלא הייתה כדוגמתה

16
00:01:06,660 --> 00:01:08,270
:נאמר על אותה תקופה

17
00:01:14,220 --> 00:01:15,210
:כותב המלבי"ם

18
00:01:22,770 --> 00:01:25,820
,כלומר, יהיו אנשים שגרים בעולם
,זה לא שהעולם ייחרב

19
00:01:25,830 --> 00:01:29,910
,אבל אין טיסות, אין נסיעות
.הרחובות שוממים, הרחובות ריקים

20
00:01:30,110 --> 00:01:33,500
,ואז הנביא פונה לקב"ה ואומר לו
:הפסוק הבא

21
00:01:33,530 --> 00:01:36,410
- "רעה עמך בשבטך צאן נחלתך"

22
00:01:36,440 --> 00:01:37,720
,אנחנו לא יודעים מה הלאה

23
00:01:37,740 --> 00:01:39,210
:אז מבקשים מהקב"ה

24
00:01:39,220 --> 00:01:42,710
.תרעה את עם ישראל, צאן נחלתך, בשבטך

25
00:01:42,940 --> 00:01:44,410
:עונה לו הקב"ה

26
00:01:44,460 --> 00:01:48,210
."כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"

27
00:01:48,300 --> 00:01:53,100
אני מבטיח לכם שבאותו זמן
"ש"הייתה הארץ לשממה על יושביה

28
00:01:53,120 --> 00:01:56,840
,ואתם תראו שבן מנבל אב
,בת קמה באימה, כלה בחמותה

29
00:01:56,860 --> 00:01:59,730
.הרבה צרות יש בעולם ותפנית ושינויים

30
00:01:59,740 --> 00:02:01,570
:על אותו זמן אומר הקב"ה

31
00:02:01,580 --> 00:02:05,210
תדע, כמו שעשיתי לך ניסים
,כשיצאת מארץ מצרים

32
00:02:05,220 --> 00:02:08,340
."כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"

33
00:02:08,350 --> 00:02:14,140
ומאוד מעניין, סמנכ"ל הידברות ניר גרמי
שלח אליי דיווחים שמגיעים מכל העולם

34
00:02:14,140 --> 00:02:15,770
.על דברים מאוד מוזרים

35
00:02:15,780 --> 00:02:21,810
בשנה האחרונה "מספר נהרות
."במלאווי ואינדונזיה שינו את צבעם לאדום

36
00:02:22,420 --> 00:02:25,270
מחזה נדיר: הים הכספי בקזחסטן"

37
00:02:25,279 --> 00:02:27,589
."נצבע באדום באופן מסתורי"

38
00:02:28,500 --> 00:02:30,949
,דבר - אחת מעשר המכות, כולנו יודעים

39
00:02:31,150 --> 00:02:33,300
.הדבר הזה כיום מכה בכל העולם

40
00:02:33,310 --> 00:02:35,139
ואם לא די בכך, יש מדינה

41
00:02:35,148 --> 00:02:37,803
,שקיבלה שתי מכות מתוך עשר המכות ביחד

42
00:02:38,170 --> 00:02:40,920
."איראן נאבקת קשות במכת הארבה"

43
00:02:41,540 --> 00:02:44,290
,לאחר שקופים תועדו ברחובות תאילנד"

44
00:02:44,320 --> 00:02:47,510
,חזירי בר בערי איטליה וצבאים ביפן"

45
00:02:47,640 --> 00:02:50,240
כעת גם בארה"ב משתפים התושבים"

46
00:02:50,249 --> 00:02:52,249
.בהשתלטות חיות הפרא על הרחובות"

47
00:02:52,970 --> 00:02:55,850
,בקולורדו תושבים תיעדו פומות הרים"

48
00:02:55,880 --> 00:02:57,370
,חיה שבקושי נצפית"

49
00:02:57,370 --> 00:03:01,060
מסתובבות ממש בסמוך לבתי הקרקע"
."של העיר המפורסמת

50
00:03:01,568 --> 00:03:03,829
,גם בספרד, ממש כמו באיטליה"

51
00:03:03,967 --> 00:03:05,349
התושבים התחילו לתעד"

52
00:03:05,358 --> 00:03:07,993
."חזירי בר ענקיים שמתהלכים בכבישים"

53
00:03:08,870 --> 00:03:10,880
,בהודו המצב גרוע יותר"

54
00:03:10,910 --> 00:03:12,250
כאשר מתקבלים דיווחים"

55
00:03:12,259 --> 00:03:14,263
על כמות גדולה יותר של טיגריסים"

56
00:03:14,320 --> 00:03:16,890
."המתקרבים לערים ולא רק לכפרים"

57
00:03:16,900 --> 00:03:19,020
.מכת ערוב, פלא, בעולם כולו

58
00:03:19,490 --> 00:03:23,730
אנחנו לא יכולים לדבר על תאריכים
,ולהגיד מתי משיח יבוא ומתי גאולה

59
00:03:23,740 --> 00:03:26,580
אבל הנה, ארבע מכות
שאנחנו כבר יודעים עליהן

60
00:03:26,590 --> 00:03:29,140
:מתוך עשר המכות, והפסוק אומר

61
00:03:32,580 --> 00:03:36,770
כמה הנתונים האלה אמורים
רק לעורר אותנו ולחזק אותנו

62
00:03:36,780 --> 00:03:40,010
,לקחת את השבת הקרובה
,לשמור אותה כהלכה

63
00:03:40,070 --> 00:03:42,120
,לקבל עלינו קבלות של התחזקות

64
00:03:42,140 --> 00:03:45,670
,לנצל את הימים האלה
,שגם כך אנחנו מבודדים מהעולם

65
00:03:45,690 --> 00:03:49,010
וגם אדם שהיו לו הרגלים שליליים
,לצאת למקומות שלא צריך לצאת

66
00:03:49,020 --> 00:03:50,770
,לראות דברים שלא צריך לראות

67
00:03:50,780 --> 00:03:55,110
יאמר לעצמו: הנה, ברוך השם, אני חי וקיים
.גם בלי כל השטויות שהייתי עושה בעבר

68
00:03:55,220 --> 00:04:00,470
,ועכשיו אני יכול לקחת את זה לעצמי
,להתנקות מכל ההרגלים השליליים

69
00:04:00,500 --> 00:04:02,420
.להתחיל דף חדש

70
00:04:02,690 --> 00:04:06,300
ונסיים בדבריו של הגאון
,הרב ברוך מרדכי אזרחי

71
00:04:06,310 --> 00:04:08,470
:דברים נפלאים ומתוקים שאמר

72
00:04:08,500 --> 00:04:11,810
:כל אחד שואל את עצמו
מה הקב"ה רוצה מאיתנו

73
00:04:11,860 --> 00:04:14,990
,בכל העניין הזה של הקורונה
?של ההסתגרות, של הפחדים

74
00:04:15,010 --> 00:04:16,670
?מה הקב"ה רוצה מאיתנו

75
00:04:16,690 --> 00:04:18,820
,והוא ענה כדרכו תשובה נפלאה

76
00:04:18,880 --> 00:04:20,310
,הוא אמר: זה מה שהוא רוצה

77
00:04:20,340 --> 00:04:22,390
הוא רוצה שנשאל מה הוא רוצה מאיתנו

78
00:04:22,420 --> 00:04:26,550
,כדי שכך כל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו
,לב יודע מרת נפשו

79
00:04:26,580 --> 00:04:28,510
,יקבל קבלות, יתעלה

80
00:04:28,540 --> 00:04:33,600
ואין ספק שריבוי הזכויות של עם ישראל
,יכול לזרז ולקרב את הגאולה

81
00:04:33,620 --> 00:04:37,500
,שנזכה לה במהרה בחסד ורחמים
.אמן ואמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה