הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - האם מותר להרוג כינה בשבת?

הרב זמיר כהן

אסור להרוג בעלי חיים בשבת, אז למה את הכינה מותר? הרב זמיר כהן מגיש לנו מידע מרתק ומחכים

(אורך 2:37)

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,106 --> 00:00:17,149
הגמרא אומרת שאדם שהורג יתוש בשבת
.כאילו הרג גמל

2
00:00:17,381 --> 00:00:20,920
,אסור להרוג בשבת כי זה נקרא נטילת נפש
.נשמה של בעל חיים

3
00:00:21,151 --> 00:00:24,335
?אבל אומרת הגמרא: כינה מותר להרוג. למה

4
00:00:24,382 --> 00:00:28,980
?כי מה אסור להרוג בשבת
.רק בעל חיים שנוצר מזכר ונקבה

5
00:00:29,344 --> 00:00:33,635
,אבל כינה היא לא פרה ורבה
,היא לא באה לעולם מזכר ונקבה

6
00:00:33,713 --> 00:00:35,430
.ולכן מותר להרוג כינה בשבת

7
00:00:35,775 --> 00:00:40,189
,לפני 200 שנה נהיה רעש גדול
.החוקרים מצאו שבכינים יש זכרים ויש נקבות

8
00:00:40,368 --> 00:00:43,689
:עכשיו יש לזה שאלה הלכתית
?האם מותר להרוג כינה בשבת או לא

9
00:00:43,908 --> 00:00:47,315
אם נגיד שחז"ל צדקו
,שהיא לא פרה ורבה - מותר

10
00:00:47,584 --> 00:00:49,496
,אבל מצאו עכשיו שיש זכר ונקבה

11
00:00:49,627 --> 00:00:50,645
?אז מה נגיד? אסור

12
00:00:50,690 --> 00:00:54,433
,אתה אומר אסור, זה אומר שחז"ל טעו
?הרי זו תורה, איך יכול להיות שהתורה טעתה

13
00:00:54,632 --> 00:00:57,700
,היה רעש גדול, רבנים התווכחו
.זה אומר מותר, זה אומר אסור

14
00:00:58,335 --> 00:01:03,319
פניתי על ידי שליחים למומחים
,הכי גדולים בעולם לכינים וכנימות

15
00:01:03,633 --> 00:01:04,827
,הרבה לא ידעו לענות

16
00:01:05,082 --> 00:01:08,487
,עד שהגיעו למומחה מספר אחד בעולם
:והשאלה הייתה

17
00:01:08,670 --> 00:01:12,075
,האם יש כינים שאין בהם נקבות וזכרים

18
00:01:12,084 --> 00:01:13,645
?שהם מתרבים מעצמם

19
00:01:13,882 --> 00:01:16,247
הוא מייד ענה: יש משפחה של כינים

20
00:01:16,256 --> 00:01:18,026
."שנקראים "הכינים הלועסות

21
00:01:18,027 --> 00:01:19,746
,שלושת אלפים תת-זנים

22
00:01:19,755 --> 00:01:21,727
,יש במשפחה הזאת שלושת אלפים

23
00:01:21,728 --> 00:01:25,334
,וכל אלה, אין שם בכלל זכרים ונקבות
.יש להם הפריה עצמית

24
00:01:25,508 --> 00:01:29,344
הכינה עצמה היא הכול, היא זכר והיא נקבה
.ואין שם זכרים ונקבות

25
00:01:29,685 --> 00:01:32,930
:והפלא היותר גדול - מסכת גיטין, דף ס"ט

26
00:01:33,051 --> 00:01:37,168
שם הגמרא אומרת שאדם שלא יכול לתת צרכים
,בגלל שיש לו אבן שעוצרת אותו

27
00:01:37,223 --> 00:01:38,540
,יש שם תרופה מה לעשות לו

28
00:01:38,790 --> 00:01:40,003
אז בין השאר כתוב שם

29
00:01:40,013 --> 00:01:42,650
.שיביאו כינה שנוצרה מזכר ונקבה

30
00:01:43,067 --> 00:01:45,520
מה רואים בחז"ל? שהם ידעו
.שיש שני סוגי כינים

31
00:01:45,596 --> 00:01:46,690
.הם לא סתרו את עצמם

32
00:01:46,854 --> 00:01:51,441
,מסכת שבת דיברו על כינה שהיא לא פרה ורבה
.ועל זה אמרו שמותר להרוג אותה בשבת

33
00:01:51,562 --> 00:01:53,006
מסכת גיטין דיברו על כינה

34
00:01:53,028 --> 00:01:54,462
.שהיא באה מזכר ונקבה

35
00:01:54,638 --> 00:01:56,731
?נשאל את חכמים: מותר להרוג את הכינה הזאת

36
00:01:56,762 --> 00:01:58,370
.יענו שלא, זאת מזכר ונקבה

37
00:01:58,907 --> 00:02:03,400
:ואפילו היום, אם תשאלו מדענים שפוגשים ככה
?תגיד, יש כינה שהיא לא פרה ורבה

38
00:02:03,432 --> 00:02:05,605
,"יגיד לך "אין דבר כזה
.כי הם לא בקיאים בפרטים

39
00:02:05,925 --> 00:02:07,605
.ומשה אמת ותורתו אמת

40
00:02:07,681 --> 00:02:11,159
כמה צריכים לחזק את עצמנו
,להיות גאים בתורה שלנו

41
00:02:11,239 --> 00:02:12,810
,להיות גאים באמונה שלנו

42
00:02:12,930 --> 00:02:15,418
לא להיבהל מכל מיני פטפוטי דברים

43
00:02:15,463 --> 00:02:18,386
שפתאום מישהו אומר
."מצאתי כך, מצאתי כך נגד התורה"

44
00:02:18,590 --> 00:02:21,674
,הרבה דיברו בעבר
.לקח זמן עד שגילו את האמת