הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - לא לקפוץ מדרגות

הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת בהרצאה מיוחדת לפרשת אמור