הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - ביטחון בפרנסה

הרב ראובן אלבז

מיהו האדם הבוטח בקב"ה באמת? הרב ראובן אלבז בדברי חיזוק על מצוות הביטחון בהשם, בפרט בימים אלה