הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - שכר בעולם הזה

הרב זמיר כהן

איך אפשר ליהנות ממצוות גם בעולם הזה? ולמה יין איכותי צריך שקט? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

(אורך 3:39)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,050 --> 00:00:07,162
בכל מצווה, הקב"ה סידר לאדם
.שיוכל ליהנות ממנה גם בעולם הזה

2
00:00:07,192 --> 00:00:09,552
.יש אנשים שלפעמים מחפשים אתגרים

3
00:00:09,594 --> 00:00:11,270
,תמיד אחרי שהמדע מגלה

4
00:00:11,290 --> 00:00:12,730
.אומרים: הנה, כתוב בתורה

5
00:00:12,930 --> 00:00:15,024
?יש דבר שעדיין המדע לא גילה

6
00:00:15,154 --> 00:00:18,422
,יש כמה דברים כאלה
.מי שרוצה אתגר ללכת ולבדוק

7
00:00:18,476 --> 00:00:21,548
,כידוע, בתורה ישנה הלכה של עורלה

8
00:00:21,590 --> 00:00:26,518
כלומר כשנוטעים עץ - עד שלוש שנים
.אסור לאכול מהפירות שהוא מוציא

9
00:00:26,552 --> 00:00:27,718
.זה נקרא עורלה

10
00:00:27,952 --> 00:00:32,214
בשנה הרביעית יש פדיון שפודים את הפירות
,ואז מותר לאכול אותם

11
00:00:32,230 --> 00:00:34,416
.שנה חמישית יש רק מעשרות, כרגיל

12
00:00:34,716 --> 00:00:37,882
,אומר הרמב"ן: נכון שזו מצווה מהתורה

13
00:00:37,914 --> 00:00:41,092
,וערלתם ערלתו את פריו"
,"שלוש שנים... לא ייאכל

14
00:00:41,426 --> 00:00:46,048
אבל אין ספק שהפירות האלה
של שלוש השנים הראשונות

15
00:00:46,070 --> 00:00:48,308
.הם פירות שהם לא בריאים לאכילה

16
00:00:48,872 --> 00:00:52,848
עוד לא ראיתי חוקר שהלך לבדוק
.בשלוש השנים הראשונות את הפירות

17
00:00:52,872 --> 00:00:58,048
מי שמחפש אתגר לבדוק איזה מחקר
,שכתוב בחז"ל ועדיין המדענים לא גילו

18
00:00:58,070 --> 00:00:59,826
.אז הנה אתגר למחקר

19
00:00:59,840 --> 00:01:03,440
,הרמב"ן אומר: תדע לך כלל
.אם אלוקים אמר - זה גם עולם הזה

20
00:01:03,460 --> 00:01:05,784
,אתה מרוויח גם בעולם הזה
.לא רק בעולם הבא

21
00:01:06,832 --> 00:01:10,408
דוגמה נוספת שפעם חשבתי
,שהמדע עדיין לא גילה

22
00:01:10,436 --> 00:01:15,434
אמרתי את הדברים בהרצאה
,במלון "נובה", קראו לזה אז בירושלים

23
00:01:15,652 --> 00:01:17,396
,ההרצאה עסקה בתורה ומדע

24
00:01:17,414 --> 00:01:21,570
ובין הדברים הזכרתי שיש דבר
.שכתוב בגמרא שהמדענים עדיין לא גילו

25
00:01:22,160 --> 00:01:26,126
,הגמרא אומרת שהיין צריך שקט

26
00:01:26,744 --> 00:01:30,140
,לעומת זאת הבשמים
מי שמכיר את פיטום הקטורת

27
00:01:30,152 --> 00:01:31,752
,שהיו מקטירים בבית המקדש

28
00:01:31,958 --> 00:01:35,770
,אז כתוב שכשהוא שוחק
."אומר: "הדק היטב, היטב הדק

29
00:01:35,796 --> 00:01:39,834
כשהיה כותש את הבשמים של הקטורת
."היה אומר: "הדק היטב, היטב הדק

30
00:01:39,848 --> 00:01:43,564
?למה צריך לדבר
."מפני שהקול יפה לבשמים"

31
00:01:43,594 --> 00:01:47,326
הדיבור שלו משביח את הבשמים
.שהם יהיו יותר איכותיים

32
00:01:47,518 --> 00:01:51,520
אבל יין צריך שקט
.כדי שהוא יהיה יין משובח

33
00:01:51,632 --> 00:01:54,888
אז הזכרתי שם שאם נשאל היום
:בכל היקבים שיש

34
00:01:54,914 --> 00:01:57,726
?מה התנאים כדי שהיין יהיה משובח

35
00:01:57,872 --> 00:02:00,042
יענו שהתנאים צריכים להיות

36
00:02:00,050 --> 00:02:01,578
,שלא יהיה שם חמצן

37
00:02:01,592 --> 00:02:02,764
,מקום קריר

38
00:02:02,798 --> 00:02:03,920
,מקום חשוך

39
00:02:03,948 --> 00:02:10,052
,הדברים הידועים שמקפידים עליהם ביקבים
חביות של עץ - אם זה אלון או עצים משובחים

40
00:02:10,068 --> 00:02:12,652
.שמשביחים את היין - אלה הדברים הידועים

41
00:02:13,224 --> 00:02:19,480
?אבל שהיין צריך שקט
?ואם נדבר, זה יפריע ליין שהאיכות שלו תרד

42
00:02:20,058 --> 00:02:23,710
אז אמרתי את זה כאתגר
.שאפשר לחקור ולבדוק

43
00:02:24,514 --> 00:02:29,162
,עמד שם אחד המשתתפים
,אמר שהוא לא שייך לקבוצה הזו של המלון

44
00:02:29,200 --> 00:02:31,838
,הוא שייך לקבוצה אחרת שנמצאת במלון

45
00:02:31,848 --> 00:02:35,008
,מורים שהגיעו מצרפת לבקר בארץ
,עשו להם איזה סיור

46
00:02:35,688 --> 00:02:40,446
,והוא ראה שיש פרסום במלון
.הרצאה על תורה ומדע - נושא שמעניין אותו

47
00:02:40,454 --> 00:02:43,170
הוא נכנס להרצאה הזו
במקום להרצאה בקבוצה ההיא

48
00:02:43,918 --> 00:02:45,930
,והוא רוצה לומר שהוא ביקר

49
00:02:46,004 --> 00:02:50,996
שם בצרפת יש אזור
,שכל השמפניה נקראת על שם האזור הזה

50
00:02:51,010 --> 00:02:58,022
,יש שם כרמים משובחים ויקבים משובחים
והוא ערך שם סיור ביקבים של היין האיכותי

51
00:02:58,314 --> 00:03:02,022
.והמדריך מסביר להם הכול
.כשיש שאלות הם שואלים, מקבלים תשובות

52
00:03:02,394 --> 00:03:05,928
,אבל כשהגיעו למקום האחסון של היינות

53
00:03:06,034 --> 00:03:10,488
אמר להם המדריך: מהרגע שנכנסים למרתף
.ועד שיוצאים - שום מילה

54
00:03:10,760 --> 00:03:14,982
,אם יש שאלות - רק כשנצא
.אבל ליד היין אסור לדבר

55
00:03:15,264 --> 00:03:17,526
?הם שאלו אותו בחיוך: מה יש בזה

56
00:03:17,924 --> 00:03:19,652
.אמר להם: זה מכעיס את היין

57
00:03:20,690 --> 00:03:23,744
,אז הוא אומר: הנה
...כבר הם היום יודעים את הדבר הזה שהדיבור

58
00:03:23,748 --> 00:03:27,766
,וזה כתוב בגמרא
,שיין איכותי צריך שיהיה במקום שקט

59
00:03:27,786 --> 00:03:30,946
לא רק התנאים האחרים
.שרגילים בדרך כלל לומר