הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מדוע דבש דבורים כשר לאכילה?

הרב זמיר כהן

איך מותר לאכול דבש, אם הדבורה עצמה אסורה באכילה? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,819 --> 00:00:16,545
?דבש מותר לאכול
?איך מותר לאכול דבש

2
00:00:16,640 --> 00:00:20,109
,חלב של גמל
?חלב של אתון אסור לשתות, למה

3
00:00:20,112 --> 00:00:23,457
,יש כלל בגמרא: כל היוצא מן הטמא - טמא

4
00:00:23,564 --> 00:00:27,217
,דבר שיוצא מבעל חיים שאסור לאכול
כמו שאסור לאכול את אותו בעל חיים

5
00:00:27,250 --> 00:00:29,020
.גם מה שיוצא ממנו אסור לאכול

6
00:00:29,235 --> 00:00:33,034
,דגים טמאים, ומהביצים שלהם
.יש כאלה מכינים כל מיני מעדנים

7
00:00:33,093 --> 00:00:35,164
.אסור לאכול, היוצא מן הטמא - טמא

8
00:00:35,294 --> 00:00:38,862
,הדבורה אסורה באכילה
.והיא מפיקה מעצמה את הדבש

9
00:00:38,924 --> 00:00:40,687
?איך מותר לאכול דבש

10
00:00:40,903 --> 00:00:46,515
,אומרת הגמרא: "דבש דבורים מותר באכילה
לפי שמוציאות אותו מגופן

11
00:00:46,583 --> 00:00:48,927
."ואינן ממצות אותו מעצמן"

12
00:00:49,045 --> 00:00:51,694
.כלומר, זה לא כמו חלב
?מה זה חלב

13
00:00:51,751 --> 00:00:57,090
,בהמה אוכלת עשב, עובר תהליך עיכול
.הופך להיות חלק ממנה ואז נוצר חלב

14
00:00:57,130 --> 00:00:58,734
.אז יוצא שזה חלק מגופה

15
00:00:58,835 --> 00:01:03,780
,לעומת זאת, הדבש - היא מכניסה את הצוף
.הופכת אותו לדבש ופולטת

16
00:01:04,180 --> 00:01:07,626
?אבל מה פירוש הופכת לדבש ופולטת
?איך זה הופך לדבש

17
00:01:07,674 --> 00:01:08,891
.זה עובר משהו בפנים

18
00:01:08,998 --> 00:01:12,539
חומרים שיוצאים מגופה מתערבבים בצוף
.והופכים את זה לדבש

19
00:01:12,557 --> 00:01:13,997
?אז איך מותר לאכול

20
00:01:14,183 --> 00:01:16,672
,חז"ל אומרים: כך קיבלנו איש מפי איש

21
00:01:16,826 --> 00:01:20,168
שהדבש מותר באכילה כי זה לא חלק
.מגוף הדבורה

22
00:01:20,734 --> 00:01:23,851
רק בדורות האחרונים התחילו לעשות
.ניתוחים לדבורים

23
00:01:23,872 --> 00:01:28,551
פעם מי ניתח דבורים ובדקו עם מיקרוסקופים
?מה בדיוק קורה שם בבטן של הדבורה

24
00:01:28,731 --> 00:01:31,813
היום יודעים איך בדיוק פועלת
.כל מערכת העיכול של הדבורה

25
00:01:31,982 --> 00:01:36,438
:התברר שיש לה בבטן שתי קיבות
,קיבה אחת של האוכל שהיא אוכלת

26
00:01:36,530 --> 00:01:39,140
.ויש קיבה אחרת שנקראת קיבת דבש

27
00:01:39,315 --> 00:01:44,296
,הצוף הנקי נכנס לשם
יש אנזימים שהדבורה מפרישה מגופה

28
00:01:44,328 --> 00:01:45,771
.כדי להפוך את זה לדבש

29
00:01:46,177 --> 00:01:51,362
,לאחר שהאנזימים הופכים את הצוף לדבש
.הם מתפרקים ונעלמים

30
00:01:51,570 --> 00:01:54,933
ומה שנשאר בהם, יש לנו הלכה
.של ביטול בשישים, בטל

31
00:01:54,951 --> 00:01:57,105
.אבל הם ברובם מתפרקים ונעלמים

32
00:01:57,425 --> 00:02:02,871
,ומתברר שהדבש שאנחנו אוכלים זה צוף נקי
.הוא לא עובר תהליך עיכול כמו חלב

33
00:02:03,685 --> 00:02:06,444
:נשאל את רבותינו לפני 2,000 שנה
?מאיפה אתם יודעים את זה

34
00:02:06,601 --> 00:02:11,398
כך קיבלנו בתורה, שדבש מותר לאכול
,כי הדבורה לא ממצה את זה מגופה

35
00:02:11,425 --> 00:02:15,130
,כלומר זה לא חלק ממנה
.אלא הצוף שנכנס עובר תהליך ויוצא

36
00:02:15,514 --> 00:02:20,515
כמה זה נפלא לראות בדברי חז"ל
.את הדברים שהיום המחקר הולך ומגלה