הרב זמיר כהן - למה אתה לא מתחבר?

הרב זמיר כהן

האם לפעמים אתה תוהה למה אתה לא מרגיש בתוכך את האלוקים? למה אתה לא מחובר לרוחניות? הרב זמיר כהן מסביר מה עומד מאחורי ההרגשה הזו בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,854 --> 00:00:02,178
,כל אדם כשהוא נולד

2
00:00:02,192 --> 00:00:05,806
.בטבעו הוא מרגיש בנשמה את אלוקים

3
00:00:05,898 --> 00:00:07,714
,ילדים קטנים מאוד טהורים

4
00:00:07,806 --> 00:00:13,324
אפילו שגדלו בבתים שאין להם שום קשר
.לרוחניות, לאלוקים, לתורה, למצוות

5
00:00:13,344 --> 00:00:17,104
,ילד קטן הוא טהור
.הוא מרגיש את החיבור לבורא עולם

6
00:00:17,310 --> 00:00:20,442
,כשגדל עוטף את עצמו בקליפות
,בשטויות שהוא עושה

7
00:00:20,460 --> 00:00:22,226
.באוכל הלא כשר שהוא אוכל

8
00:00:22,480 --> 00:00:24,738
,צריך לדעת, אוכל לא כשר אוטם את האדם

9
00:00:24,740 --> 00:00:26,632
.הוא מאבד את כל הרגישות הרוחנית

10
00:00:26,642 --> 00:00:29,508
הוא לא מבין למה לאחרים
.יש רגישות רוחנית ולו אין

11
00:00:30,020 --> 00:00:33,016
הרמב"ם, ידוע, היה מאוד זהיר
.בבין אדם לחברו

12
00:00:33,098 --> 00:00:36,468
באחת האיגרות שלו כששאלו אותו שאלה
שהוציאה אותו מהכלים

13
00:00:36,468 --> 00:00:39,178
,איך שואלים שאלות כאלה
:אז הוא כותב לשואלים

14
00:00:39,190 --> 00:00:41,272
תבדקו אם אתם אוכלים אוכל כשר

15
00:00:41,904 --> 00:00:45,100
,כי אם הייתם אוכלים אוכל כשר
.השאלה הזו לא הייתה עולה בליבכם

16
00:00:46,058 --> 00:00:50,856
,האוכל הלא כשר הוא אוטם
התורה אומרת: "ולא תטמאו בהם

17
00:00:50,868 --> 00:00:52,526
."ונטמתם בם"

18
00:00:52,698 --> 00:00:54,302
?המילה טמא, איך כותבים אותה

19
00:00:54,314 --> 00:00:55,642
.ט-מ-א

20
00:00:55,662 --> 00:01:00,458
.ונטמאתם" - צריך להיות א' באמצע"
.'בתורה כתוב "ונטמתם" בלי א

21
00:01:00,804 --> 00:01:02,004
?איפה ה-א' ברחה

22
00:01:02,222 --> 00:01:07,350
,אז על פי הקבלה, אדם אוכל אוכל לא כשר
.הממד הרוחני שבו בורח ממנו

23
00:01:07,360 --> 00:01:09,636
ה-א' מסמלת את אלופו של עולם

24
00:01:09,902 --> 00:01:13,936
,אז כשאדם אוכל אוכל לא כשר
.רובד מסוים מהנשמה מסתלק ממנו

25
00:01:14,144 --> 00:01:15,368
.זה על פי המקובלים

26
00:01:15,724 --> 00:01:18,656
.אבל יש פרד"ס בתורה: פשט, רמז, דרש וסוד

27
00:01:18,674 --> 00:01:21,228
,בפשט: "ונטמתם" - לשון טומאה

28
00:01:21,580 --> 00:01:23,308
.בסוד: ה-א' בורחת

29
00:01:23,342 --> 00:01:26,978
,ברובד הרמז שבפרד"ס התורה
:אומרת הגמרא

30
00:01:27,016 --> 00:01:30,444
."אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם"

31
00:01:30,664 --> 00:01:33,906
.התורה לא מנוקדת
?למה לא מנקדים את התורה

32
00:01:34,090 --> 00:01:37,478
התשובה היא, אם ננקד
,את ספר התורה כמו בחומש

33
00:01:37,702 --> 00:01:41,314
אנחנו נועלים את ספר התורה
.במסלול של הפשט

34
00:01:41,746 --> 00:01:44,550
,ובתורה יש קומות
אפשר לקרוא בכל מיני זוויות

35
00:01:44,558 --> 00:01:47,268
.וכל זווית יש בה אור חדש, משמעות חדשה

36
00:01:47,498 --> 00:01:52,652
,"אז בקריאה הרגילה, בפשט: "ונטמאתם
,"תשנה את הניקוד: "ונטמתם

37
00:01:52,670 --> 00:01:56,294
,פירוש: מלשון דבר שהוא אטום
.דבר שהוא סתום

38
00:01:56,422 --> 00:01:59,097
,האדם מאבד את הרגישות
,אוכל דברים לא כשרים

39
00:01:59,407 --> 00:02:01,932
,מאבד את הרגישות הרוחנית שהייתה לו לפני

40
00:02:02,084 --> 00:02:04,006
.כמו מעטפת של קליפות

41
00:02:04,580 --> 00:02:08,328
,פעם אמר לי הרב יעקב עדס
,הציבור מכיר אותו - מקובל מירושלים

42
00:02:08,420 --> 00:02:09,206
,יהודי צדיק

43
00:02:09,420 --> 00:02:14,002
הוא אמר: יש אנשים ששואלים
?למה אני לא מרגיש בתוכי את האלוקים"

44
00:02:14,014 --> 00:02:17,640
"?למה אני לא חי מספיק את הרוחניות"
.ויש לו תלונות

45
00:02:17,912 --> 00:02:23,830
הוא אומר: אדם שלא מקדש את עצמו
בשמירת עיניים, באוכל כשר, בהתנהלות נכונה

46
00:02:24,060 --> 00:02:29,864
הוא בעצם עוטף את עצמו במעטפת של קליפות
,ואז זה דומה - זה המשל שהוא נתן

47
00:02:29,876 --> 00:02:33,580
,הוא אומר: תאר לך אדם שהולך ברחוב
,מניח דלת על הראש

48
00:02:34,046 --> 00:02:35,812
!ואומר: למה אין שמש? הכול צל

49
00:02:35,988 --> 00:02:38,040
.תוציא את הדלת, תראה שיש שמש

50
00:02:38,220 --> 00:02:43,174
כך אמר: אדם שרוצה רגישות רוחנית
צריך שיטהר את עצמו, יקדש את עצמו

51
00:02:43,188 --> 00:02:46,608
ואז הוא ירגיש באמת
.את אותה רגישות רוחנית גבוהה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה