הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - שלום בית בזמן הבידוד

הרב יגאל כהן

למה ה' הביא את הקורונה? למה חשוב לשמור על שלום בית בפרט בזמן שיש בידוד? הרב יגאל כהן עם טיפים חזקים ועצות נבונות לתקופה מתוחה זו

(אורך 4:10)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,146 --> 00:00:04,230
,אחים יקרים ואהובים
:אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה

2
00:00:05,738 --> 00:00:07,580
?למה השם הביא קורונה

3
00:00:07,646 --> 00:00:09,358
:כמה סיבות יש לזה

4
00:00:09,388 --> 00:00:12,272
- אבל אחת מהסיבות
,שאנחנו לא מכבדים אחד את השני

5
00:00:12,306 --> 00:00:16,134
- ובטח ובטח לא מספיק מכבדים
.גבר את אשתו, ואישה את בעלה

6
00:00:16,150 --> 00:00:20,336
,אנחנו לא מספיק מכבדים אחד את השני
.וזו אחת הבעיות שיש לנו בדור הזה

7
00:00:20,502 --> 00:00:23,350
ודווקא בתקופה הזו
,אנחנו צריכים להראות לקב"ה

8
00:00:23,590 --> 00:00:28,262
,להראות לקב"ה: ריבונו של עולם
.בבקשה ממך, סלח לי

9
00:00:28,280 --> 00:00:31,360
,חטאתי, עוויתי, פשעתי
.אני עכשיו אכבד את אשתי יותר מתמיד

10
00:00:31,392 --> 00:00:34,214
,אני אתנהג אליה בכבוד
.אני אעריך אותה

11
00:00:34,260 --> 00:00:37,058
.אישה תכבד את בעלה בלי ביקורת

12
00:00:37,078 --> 00:00:39,348
,אז קודם כול, הנקודה הזו של ביקורת

13
00:00:39,358 --> 00:00:43,118
- בשום פנים ואופן אסור לבקר
לא גבר את אשתו

14
00:00:43,148 --> 00:00:45,516
,ולא אישה את בעלה בתקופה הזו

15
00:00:45,540 --> 00:00:50,684
מסיבה פשוטה: ביקורת מרחיקה
.את השכינה מהבית

16
00:00:50,696 --> 00:00:56,060
,ביקורת גורמת לצד השני להרגיש פגוע
,להרגיש מבוזה, להרגיש פחות טוב

17
00:00:56,146 --> 00:00:59,782
- ומה שהוא עושה כשהוא מרגיש ככה
.הוא מחזיר בחזרה

18
00:01:00,256 --> 00:01:03,840
אדרבה ואדרבה, דווקא בתקופה הזו
.אנחנו צריכים להחמיא אחד לשני

19
00:01:03,892 --> 00:01:08,474
בתקופה הזו אנחנו צריכים לתפוס
.את הצד השני, להרים אותו ולעודד אותו

20
00:01:08,496 --> 00:01:13,528
.לפעמים האישה בפאניקה, האישה בלחץ
,גבר שבבית יבוא, יעודד אותה

21
00:01:13,534 --> 00:01:15,512
,יגיד לה: אשתי היקרה
,אני איתך, אל תפחדי

22
00:01:15,530 --> 00:01:17,692
- גם אם נהיה בבידוד
,אני אהיה איתך ביחד

23
00:01:17,718 --> 00:01:19,966
- גם אם נהיה בגן עדן
.אני אהיה איתך ביחד

24
00:01:19,990 --> 00:01:21,548
...בגיהינום אני לא רוצה להיות איתך ביחד

25
00:01:21,556 --> 00:01:23,768
.אבל בשאר המקומות אני איתך ביחד

26
00:01:23,802 --> 00:01:26,400
.מה את מפחדת? אין לך מה לפחד

27
00:01:26,648 --> 00:01:29,210
,כשאדם עושה את זה בצורה כזאת
,ישתבח שמו לעד

28
00:01:29,226 --> 00:01:32,138
,כשאדם עושה את זה בצורה יפה
,אז הוא מרגיע את אשתו

29
00:01:32,259 --> 00:01:33,859
.הוא מרגיע את הילדים
,"בואו נרקוד ביחד"

30
00:01:33,868 --> 00:01:37,814
,אני אומר לבנות שלי, אני שם מוזיקה
,הקטנה שלי - אני רוקד איתה ביחד

31
00:01:38,794 --> 00:01:43,226
,לא משנה, איזה שירים שיש
,איזה שירים שמשמחים אותן

32
00:01:43,242 --> 00:01:44,764
.עושה להן שמח בבית

33
00:01:44,796 --> 00:01:46,770
:וברוך השם, אני שואל את הילדות שלי
?אתן מפחדות

34
00:01:46,786 --> 00:01:47,844
.אומרות לי: לא

35
00:01:48,094 --> 00:01:50,732
.ברוך השם, הצלחתי שבבית שלי לא מפחדים

36
00:01:50,790 --> 00:01:53,418
.כל אחד צריך להשרות בבית שלו אהבה

37
00:01:53,440 --> 00:01:57,896
,ותדעו לכם, גם גבר לאישה
האישה לפעמים קצת יותר חרדתית מהגבר

38
00:01:57,908 --> 00:01:59,884
כי הקב"ה נתן לה בינה יתרה

39
00:01:59,910 --> 00:02:01,664
...והיא נכנסת לפחדים

40
00:02:02,006 --> 00:02:05,866
-  היא עושה אפצ'י
!אני לא נושמת, אני נחנקת

41
00:02:05,890 --> 00:02:08,762
?מה את נחנקת
.תעשה לה פוף, הכול בסדר

42
00:02:08,810 --> 00:02:11,874
הפאניקה מכניסה אותן ללחץ
,ואז היא מתחילה לא לנשום

43
00:02:11,884 --> 00:02:13,062
.היא אומרת: יש לי קורונה

44
00:02:13,092 --> 00:02:16,714
,יש לי קורונה" - עכשיו כל העולם בלחץ"
,יש לה קורונה זה ישתבח שמו לעד

45
00:02:16,734 --> 00:02:19,218
?אישה בקורונה, מי יטפל בבית

46
00:02:19,464 --> 00:02:22,804
.אכלנו אותה, בגדול אכלנו אותה, מה שנקרא

47
00:02:22,820 --> 00:02:24,760
?גבר ייכנס לבידוד, מי ישים לב אליו בכלל

48
00:02:24,782 --> 00:02:28,514
- אבל האישה נכנסת לבידוד
.וואי, וואי, וואי, וואי

49
00:02:28,544 --> 00:02:30,722
?מה נעשה עכשיו אנחנו בבית שלנו

50
00:02:30,760 --> 00:02:35,910
ההצלה של החיים שלנו
.היא שברוך השם הקורונה לא מגיעה אלינו

51
00:02:35,946 --> 00:02:37,540
.צריך להתפלל על זה הרבה

52
00:02:37,576 --> 00:02:42,214
,אבל בית שיש בו שלום
,וזו הסגולה לפרנסה

53
00:02:42,240 --> 00:02:45,476
,מי שרוצה פרנסה בשפע
,בית שיש בו שלום

54
00:02:45,500 --> 00:02:49,514
לא מצא הקב"ה"
,כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום

55
00:02:49,524 --> 00:02:53,560
,שנאמר ה' עוז לעמו ייתן"
."ה' יברך את עמו בשלום

56
00:02:53,569 --> 00:02:55,463
,כלומר, במילים פשוטות

57
00:02:56,694 --> 00:03:00,722
,הקב"ה, ישתבח ויתעלה שמו לעד
,שומר על בני אדם

58
00:03:00,750 --> 00:03:03,944
נותן להם את הפרנסה שלהם
.בזכות השלום שיש ביניהם בבית

59
00:03:04,240 --> 00:03:09,300
ויתור: "כל המעביר על מידותיו
."מעבירין לו כל פשעיו

60
00:03:09,396 --> 00:03:12,120
.מי שמוותר - מוותרים לו מן השמיים

61
00:03:12,184 --> 00:03:18,338
,זו התקופה של בן אדם שיודע לוותר
,להעביר, לא לכעוס, לא להקפיד

62
00:03:18,368 --> 00:03:21,474
,גם אם אשתך עשתה טעות
,חזרה עכשיו מקניות, ישתבח שמו לעד

63
00:03:21,498 --> 00:03:24,268
,פתחה לך שם, קרעה אותך יופי יופי

64
00:03:24,312 --> 00:03:31,860
,ישתבח שמו לעד, אתה יושב
,מוותר, לא כועס, לא עושה בלגן

65
00:03:31,890 --> 00:03:35,700
- שותק, מבליג
.והקב"ה, ישתבח שמו לעד, יבליג לך

66
00:03:35,728 --> 00:03:39,386
- מי שרוצה שהקב"ה יסלח לו על העוונות

67
00:03:39,546 --> 00:03:43,380
כל המעביר על מידותיו"
."מעבירין לו על כל פשעיו

68
00:03:43,414 --> 00:03:46,946
,כל מי שמרחם על הבריות
.מרחמים עליו מן השמיים

69
00:03:46,984 --> 00:03:48,646
,הילדים עושים שטויות קצת

70
00:03:48,658 --> 00:03:51,280
,שיהיו בריאים הילדים
.מסכנים, משתגעים בבית

71
00:03:51,320 --> 00:03:53,996
.קופצים, רצים, אוו, איזה בלגן

72
00:03:54,040 --> 00:03:57,388
,תהיה רחמן, מאמי
,תהיה עדין, לא בכעס

73
00:03:57,422 --> 00:04:02,134
,אל תצעק, אל תכעס, תהיה ותרן
.תהיה "דרוויש", אחי

74
00:04:02,158 --> 00:04:05,648
,"תהיה "דרוויש". מי שיהיה "דרוויש
,הכוונה מי שיוותר

75
00:04:05,674 --> 00:04:07,382
.הקב"ה יוותר לו מן השמיים

76
00:04:07,406 --> 00:04:10,000
חשוב מאוד עכשיו לשמור על דרך ארץ
.בין אדם לחברו