הרב ברוך רוזנבלום

אלקטריק רוחני - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה הסימן שהקב"ה לא מביא יותר כליה לעולם? מה מיוחד בעבודת הקורבנות שעוצרת מגיפות? ואיזה "אלקטריק רוחני" נמצא בקורבנות?