הרב ברוך רוזנבלום

בהלת הקורונה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איך נפלו עם ישראל בעוון העגל לאחר מעמעד הר סיני? כיצד נגמלים מהרגלים רעים? האם בלבול ובהלה יכולה להיות סיבה להקלה בעונש? ומה הקב"ה רוצה מאיתנו בעקבות מגיפת הקרונה?