הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - מצוות ומנהגי פורים

הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז בשיעור מיוחד לפורים על המצוות והמנהגים הקשורים לחג